A Szlovákiában megjelenő Remény katolikus hetilap legfrissebb száma ismét változatos, érdekes tartalommal várja az olvasóit:

• A püspöki szinódus folytatta munkáját… – A szlovák püspökök is felszólaltak(összefoglalás)
• Szent Pál-emlékév – Mózes Gyula cikksorozatának következő része (a 100 kérdésből a 34.) a népek apostoláról és tanítása kapcsán arra ad választ, hogy vajon mit tudunk Pál munkatársairól
• Heti lecke – Mons. Koller Gyula pápai prelátus elmélkedése a bálványimádásról Szent Pál apostol thesszaloniki hívekhez írt első levelének egyik részlete nyomán
• Tükrözzük az igazi Isten-arcot – A Feketenyéken szeptember 30-án „Dei Verbum”(„Az Isten szava”) kezdetű zsinati konstitúció kapcsán megvalósult tudományos szimpózium után Orosch János püspök válaszolt kérdésünkre – Jakubecz Márta interjúja
• „Kincs és érték vagyunk…”- Beszélgetés Kály-Kullai Károllyal, a Sziget Droginformációs Alapítvány ügyvezetőjével Budapestről, akit az alapítványról, a család szerepéről, a nevelési buktatókról kérdeztünk – Bertha Éva interjúja
• Görögországi zarándoklat Szent Pál évében – Gyürki László írása
• Szentiványi Ráfael emléktáblája Csalárban – Csáky Károly írása
• Egy kellemetlen „albérlő”: a Helicobakter – Dr. Kiss László válasza a lap orvosi rovatában
A 24 oldalas lap ezenkívül sok más olvasnivalót kínál valamennyi korosztály számára a „Napraforgó“(Fiatalok rovata) , a „Könyvszemle“, a „Gyerekkuckó”, a „Levelet kaptunk” és egyéb rovatokban, valamint számos hír, tudósítás, lélekemelő vers is található e legfrissebb számban. A szórakozni vágyóknak keresztrejtvényt is kínál a lap valamennyi száma, az ínyenceknek pedig hétről hétre új receptet jegyez.
A Remény katolikus hetilap kapható a plébániákon, a Remény-üzletekben (Komárom, Gúta, Zselíz, Nádszeg), és megrendelhető a szerkesztőség címén is:
Žiacka 4,
821 06 Bratislava
e-mail: remeny@remeny.sk