A közoktatási törvény módosítását javasolja a Magyar Koalíció Pártja a negyedikes honismereti tankönyvvel kapcsolatos helyzet miatt. A Berényi József és Szigeti László parlamenti képviselők által benyújtott törvényjavaslat tegnap a második olvasatba került.
A javaslat azt indítványozza, hogy az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott, a nemzeti kisebbségek számára készült tankönyvekben, oktatási szövegekben és munkafüzetekben a földrajzi neveket a nemzeti kisebbség nyelvén tüntessék fel.

Miért kell ilyen törvénytervezettel előállni? – kérdeztük Berényi Józsefet, az MKP elnökhelyettesét.

– A szlovák földrajzi nevek tankönyvbeli kizárólagos használata sérti a kisebbségi status quót. Ján Mikolaj oktatási miniszter a botránnyal kapcsolatban úgy reagált, hogy azt a törvényt alkalmazták a tankönyveknél, amelyik kimondja, hogy a földrajzi neveket eredeti megnevezésükben kell használni. Állítása szerint engedélyt adott arra, hogy az idegen neveket zárójelben használhassák. Szerinte a kiadók feladata, hogy azt betartják-e vagy sem. Csakhogy az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája szerint „a szerződő felek vállalják, hogy lehetővé teszik és/vagy támogatják … a helységneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva.” A politikailag és társadalmilag nagyon különböző európai kontinensen a Charta azon ritka dokumentumok egyike, melyet alkalmaznak. Miért ne lehetne alkalmazni tehát Szlovákiában is?! Amennyiben viszont javaslatunk a parlamentben olyan módosításokat kapna, amelyek számunkra elfogadhatatlanok, mint beterjesztők, visszavonjuk azt.

Berényi József ma online fórumon válaszol az internetezők kérdéseire 13.00 és 14.30 között az MKP honlapján: KLIKK

– Felvidék Ma, www.mkp.sk –