Berényi Józsefnek (a képen), az MKP elnökhelyettesének internetes fórumába Bósza János polgárjogi aktivista is bekapcsolódott. Bósza az általa kezdeményezett polgári társulás “megfojtását” is számon kérte. Az MKP-politikus válaszában emlékeztetett rá, hogy sosem támadta Bósza polgári társulását, sőt, úgy gondolja, ha az Strasbourghoz fordulna Szlovákiával szemben, sikeres lenne.

“Miért fojtotta meg a DFÖT polgári társulás kezdeményezését az MKP, csak azt ne mondja, hogy ez nem így történt, bizonyítható tény, sajnos. Maga is tudja a DFÖT törvény- és alkotmányellenesen nem lett bejegyezve, jogi segítséget kértek ehhez, maguk hallgatásukkal ezt megtagadták. Miért nem beszélnek a parlamentben magyarul? Miért nem hozzák fel parlamenti szinten az autonómia témát? Ezekre már 1936-ban is volt példa. Magyar képviselő, magyarul beszélt a prágai parlamentben” – volt olvasható Bósza János kérdésében.

Berényi József válasza: “A két világháború között azért beszélhettek magyarul is a parlamentben, mert a törvény ezt lehetővé tette. Ma ilyen lehetőség nincs. A magyar nyelv használata ma a parlamentben nem bátorság kérdése. Higgye el, minden gond nélkül elmondanám a beszédemet magyarul is, ha ennek a jelenlegi helyzetben látnám az értelmét. Ezzel viszont azt érném el, hogy a jövőben az égvilágon semmilyen javaslatom nem nyerne támogatást. Úgy gondolom, hogy választóink nem azért küldtek a parlamentbe, hogy diszkvalifikáljam önmagamat, hanem, hogy tegyek értük valamit.

Ami a DFÖT illeti, továbbra is azt gondolom, hogy nem az MKP fojtotta meg, hanem az, hogy Önöknek, a kezdeményezőknek nem sikerült tömegtámogatást szerezniük, pedig megfelelő mediális érdeklődést váltott ki a DFÖT. Ezt nem sikerült kihasználniuk. Egyébként bizonyára emlékszik rá, hogy alakuló gyűlésük előtt azt nyilatkoztam, mindenkinek szuverén joga részt venni a DFÖT megalakulásán és tevékenységében. Személy szerint sohasem támadtam a DFÖT-t, mert egy demokráciában lehetőséget kell nyernie minden, alkotmányt nem sértő vélemény intézményes megfogalmazásának. A bejegyzés elutasítása miatt, ha pert kezdeményeznének a szlovák állammal szemben, Strasbourgban az eredmény – szerintem – Önöknek kedvezne.

Az MKP stratégiai dokumentumai kapcsán csak azt tudom mondani, hogy honlapunkon megtalálhatók a tervezetek, abban igaza van, hogy elfogadásukra az MKP-közgyűlése által még nem került sor. Ez még várat magára.

Egyébként tisztelem kitartását és elszántságát, de egy parlamenti politikus és egy polgárjogi aktivista lehetőségei vagy korlátai nem ugyanazok.”

Berényi József internetes fórumának teljes anyaga az MKP-honlapon olvasható: ITT

– Felvidék Ma, on –