Nem ért egyet a szlovák kormány kisebbségekért is felelős alelnöke a szlovákiai magyar párt javaslatával, hogy az oktatási törvény garantálja a földrajzi nevek kétnyelvű feltüntetését a kisebbségi iskolák tankönyveiben és munkafüzeteiben. Dušan Čaplovič erről kedden nyilatkozott a pozsonyi SITA hírügynökségnek. A Magyar Koalíció Pártja kedden azért javasolta az oktatási törvény módosítását, mert az elmúlt napokban olyan magyar Honismeret tankönyvet kaptak a szlovákiai magyar iskolák negyedikes tanulói, amelyekben csupán szlovákul szerepelnek a földrajzi nevek. A magyar megfelelők csak a tankönyv függelékében vannak feltüntetve, de az összefüggő magyar szövegben kizárólag a szlovák névalak szerepel.

A Robert Fico kormányfő pártjához tartozó Dušan Čaplovič, a szlovák kormány kisebbségekért is felelős alelnöke nem helyesli, hogy a Szlovák Nemzeti Párt felügyelte oktatási minisztérium engedélyezte ilyen tankönyv megjelentetését. Éppen ezért azt javasolja a magyar iskoláknak, hogy a Honismeret tankönyv egy korábbi kiadását használják, amelyben a magyar névalakok is szerepelnek. Ami egyébként a két világháború közti Csehszlovák Köztársaság óta hagyomány Szlovákiában, és többé-kevésbé a pártállami időszakban is tiszteletben tartották.

Azt azonban a pozsonyi kabinet kisebbségügyi alelnöke nem tartja szükségesnek, hogy az ehhez való jogot külön is garantálja az oktatási törvény. Azt is megjegyezte, figyelni fogják, mennyire érvényesül az ilyenfajta kétnyelvűség a magyarországi szlovák tankönyvekben.

FH