Szombaton került sor a párkányi csata emlékművének, Sobieski János lengyel király lovas szobrának felavatására Párkányban, a római katolikus plébániahivatal melletti parkban.

Régi álma valósult meg ezzel a párkányiaknak, hiszen az 1683-as csata jelentősége messze túlhaladja a város, sőt a régió határait is. Egyik nyitánya volt ugyanis az akkori Magyarország török alóli végleges felszabadításának, különösen pedig Buda három évvel későbbi, 1686-os visszafoglalásának.

Pár évvel ezelőtt a párkányi Csemadok berkeiből, elsősorban Dániel Erzsébet és Boócz Mária ösztönzésére indult el a kezdeményezés, hogy 2008-ra, a párkányi csata 325. évfordulójára olyan méltó emlékmű álljon a Duna-parti városban, mely a közép-európai jelentőségű eseményre emlékeztet.

Az elképzelés megvalósítása fele tett első lépésként úgynevezett szobor-előkészítő bizottság alakult, mely feladatául tűzte ki a majdani emlékmű felállításával – az alkotó művész kiválasztása, a méltó helyszín megkeresése, a szükséges anyagi források előteremtése – kapcsolatos teendők koordinálását.
Eredetileg monumentális, három lovas szoborból álló szoborcsoportban gondolkodtak a bizottság tagjai, mely a város központi helyén került volna felállításra. Ettől az eredeti tervtől azonban végül elálltak az emlékművet szívügyüknek tartó előkészítő bizottság tagjai, és így maradt a „csak” egyalakos lovas szobor.

Az anyagi források előteremtése voolt – nem meglepő módon – a legkeményebb dió, de ezt az akadályt is jól vették, mert különböző, többek között nemzetközi, pénzforrásokból végül sikerült a szükséges pénzösszeget előteremteni. Dániel Erzsébettől megtudtuk, hogy az adományozók között volt többek közt Dušan Čaplovič kormányfőhelyettes, és nem kevés összeget sikerült szerezni lengyel forrásokból is. Tekintve, hogy Sobieski lengyel király volt, ezért a lengyelek szinte azonnal felkarolták a nemes kezdeményezést. Szintén sokat lendített a szobor ügyén az a tény, hogy Bauer Edit és Duka-Zólyomi Árpád európai uniós képviselők elvállalták az emlékmű feletti védnökséget.
Szombaton a déli órákban zajlott emlékműavató ünnepségen beszédet mondott Csáky Pál MKP-elnök és Dušan Čaplovič szlovák kormányfőhelyettes.

Az ünnepség méltó betetőzése volt a szobor-előkészítő bizottság sokéves fáradhatatlan munkájának. A most felavatott szobor pedig remélhetőleg hosszú ideig hirdeti a győzedelmes párkányi csata emlékét.

Felvidék Ma

Csáky Pál

 

 

Dráfi Mátyás

 

Heizer Antal és Szentiványi Gábor

 

Prókai Gábor és Győrfi Lajos

 

Dániel Erzsébet

 

Szentiványi Gábor

Fotók: Himmler György