Szigeti László, az MKP oktatási alelnöke és Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter voltak a Markíza TV stúdióvendégei a Testre szabva c. politikai műsorban. A tv-nézők szimpátiaszavazását meggyőző fölénnyel a magyar politikus nyerte.

A Markíza TV-ben nagyon régen nem volt már példa arra, hogy a Magyar Koalíció Pártja és a Szlovák Nemzeti Párt politikusa folytasson vitát. Nagy érdeklődés kísérte Szigeti és Mikolaj összecsapását.

Mindkét politikus nagy adag “segédanyaggal”, azaz, különböző tankönyvekkel érkezett a vitára. A vita központi témája ugyanis azon “hibridtankönyvek” voltak, melyek a közelmúltban jelentek meg a magyar iskolákban.

Mikolaj nem volt hajlandó elárulni, hogy az oktatásügyi minisztériumba már hány darab könyvet küldtek vissza a magyar iskolákból. Azt azonban leszögezte, nem vonják be a hibridkönyveket, mert azok összhangban vannak a törvényekkel. Mint mondta, a kétnyelvűség biztosított, hiszen a könyvek részén van egy szótárjegyzék, mely a földrajzi nevek magyar elnevezését is tartalmazza. A jövőben kiadott tankönyvekre vonatkozóan azonban a minisztérium hajlandó lenne olyan változtatásra, hogy a magyar megnevezés ne hátul legyen a szótári részben (mivel annak használata, azáltal, hogy lapozni kell, kényelmetlen), hanem a földrajzi nevek először szlovákul legyenek feltüntetve ragozatlan formában, majd pedig egy törtjel után magyarul ragozottan. Egy példát is mondott: Žilina / Zsolnában.

Szigeti a status quo megsértésére mutatott rá a hibridkönyvek kiadásával kapcsolatban. Mint mondta, elfogadhatatlan Mikolaj legutóbbi “kompromisszumos” javaslata, mert az egyértelműen ellent mond a magyar nyelv használatára vonatkozó helyesírási szabályoknak. Szigeti reményét fejezte ki, hogy Mikolaj eljön majd a jövő heti keddi parlamenti vitára, melyen ez a problémakör is szóba kerül. Felhívta Mikolaj figyelmét, hogy a Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ne csak néhány kiemelt részére figyeljen, hanem olvassa azt tovább is, és akkor egyértelművé válik, hogy Szlovákia nem tesz eleget vállalt kötelezettségeinek. Egy bibliai idézettel fordult Mikolajhoz: “Nem kellene olyat tennünk másokkal, amit nem szeretnénk, hogy mások tegyenek ellenünk”.

A tévénézők sms-en és telefonon leadott szimpátiaszavazásán Szigeti László 3863 : 2696 arányban kiütötte Mikolajt.

– Felvidék Ma, on –