És – a Felvidéken – írhatnám boldogan, mert tudomásom szerint más helyszíneken is – legutóbb például Csicsón – láthattuk annak a világviszonylatban is egyedi ereklyének a mását, amely nemzetünknek nemcsak legnagyobb kincse, hanem az örök emberi eszmény kifejezője: hivatásunk a Földön nem a gyűlölködés, hanem önzetlen tanítással és gyógyítással a jézusi szeretet hirdetése.
A Szent Korona mása október 24-én a Marianum Egyházi Iskolaközpont vendége volt, ahová a reggeli, Szent András- templombeli szentmiséről érkezett. Az ereklye hiteles másolatát a Magyarok Nagyasszonya Világ Győzedelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagjai – Bakos Batu és Melegh Szabolcs Álmos – hozták el Jókai szülővárosába, még pontosabban: az egyházi iskolaközpontba. Nyilvánvalónak tetszik a jövetel oka is – az intézmény igazgatóját, Madarász Róbertet a napokban ütötték a lovagrend tagjává, s így remélhető volt, hogy a gyerekek és a pedagógusok itt eleve fogékonyabban viszonyulnak majd a becses tárgyhoz, /amely egyben élő személy minőségét is hordozza/. A Korona-fogadó ünnepség a Szent András-templomban kezdődött, ahol Karaffa János, Farkas Zsolt /ők is a lovagrend tagjai/ és Szlovák Marian atyák celebrálták a szentmisét, – közreműködött a Concordia vegyes kar. Az áhítat záróakkordjaként, szinte jelképesen a „Legyen békesség köztünk mindenkor” miserésznél érkezett a templomba az ereklye az említett lovagrend tagjainak kíséretében. Innen a Marianumba vitték, ahol két előadást is hallhattak a diákok a Korona történetéről s arról, hogy ez a felbecsülhetetlen értékű kincs vonzza a szeretetet és az engedelmességet. A másolatot Hummel Gizella szentendrei ötvösművész készítette – ő munkája részleteibe avatta be hallgatóságát. A Korona-más az előadások között az iskola kápolnájában várt látogatóira, akik szép számmal érkeztek a szülők és iskolabarátok részéről is. Természetes, hogy a másolat sohasem egyenértékű az eredetivel, ám arra kiválóan alkalmas, hogy elgondolkodjunk történelmünkben betöltött szerepéről és megtaláljuk az utat az általa képviselt eszmény megéléséhez. Reméljük, egyre több ilyen látogatásra kerül sor magyarlakta településeinken, hogy erőt meríthessünk hagyományaink vállalásához és részesei lehessünk nemzetünk lelki újraegyesülésének.

Felvidék Ma, Batta György