Néhány egyetem rektora valószínűleg álláskeresésbe foghat, ugyanis Mikolaj miniszter legalább négy nyilvános és néhány magánkézben lévő egyetemet arra szeretne kényszeríteni, hogy fogadják el más felsőoktatási intézményekkel történő összevonásukat. Az elképzelés elszenvedői, tehát az összevonásra kiszemelt intézmények és azok rektorai élesen ellenzik Mikolaj terveit.

Az oktatási tárca szerint Szlovákiában túl sok a felsőoktatási intézmény, ezért tervezi a minisztérium azt, hogy egyetemi egységekbe szervezné, illetve vonná össze ezek többségét. „Egyetemi egységek elsősorban azokban a városokban jönnének létre, ahol egyszerre több egyetem is működik. Így tehát Nyitrán egy egységet alkothatna a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem és a Konstantin Filozófus Egyetem, Besztercebányán a Bél Mátyás Egyetem és a Művészeti Akadémia, Kassán pedig az Állatorvosi Egyetem és a Šafárik Egyetem. Ugyanígy egy egységet kellene alkotnia a két nagyszombati egyetemnek is, na és természetesen a magánegyetemeket is össze kellene vonni, ahol a legalacsonyabb az oktatás színvonala” – fejtette ki Mikolaj az elképzelést.
Az érintett egyetem rektorai ellenzik a tervet, azzal érvelve, hogy nem készült olyan pontos elemzés, mely alátámasztaná, valóban helyes és jó döntésről van szó.
Jelenleg az összes szlovákiai felsőoktatási intézményt a Szlovák Akkreditációs Bizottság vizsgálja, hogy az adott intézmény mennyire felel meg az előírásoknak. Jövő szeptemberben az akkreditációs bizottság javaslatai alapján kellene az egyes érintett intézményeknek dönteniük arról, hogy hajlandóak-e az összevonásra más felsőoktatási intézményekkel vagy pedig felszámolják önmagukat. 2010-ig azok az egyetemek és főiskolák, melyek az akkreditációs bizottság szerint elérik a kívánt színvonalat, három csoportba lesznek besorolva, melyek a következők: egyetemek, főiskolák és szakfőiskolák.
Mikolaj nem szeretne előzetes találgatásokba bocsátkozni arról, hogy vajon mennyi, jelenleg működő egyetem veszítheti el egyetemi rangját. Az elmúlt időszakban a komáromi Selye János Egyetem neve merült fel, mint az egyik lehetséges áldozat, de a miniszter – akinek legutóbbi magyarellenes intézkedései sok problémát okoztak Szlovákiában és külföldön egyaránt – nem kívánta kommentálni ezt az információt.

Pravda, Felvidék Ma
Kapcsolódó cikk:

Mikolaj egyetemi egységekbe vonná össze a felsőoktatási intézményeket