Tőkés László európai parlamenti képviselő aggodalommal figyeli a Szlovákiában megnyilvánuló magyarellenes kirohanásokat. Úgy véli, ezek elsősorban a Csáky Pállal, a Szlovákiai Magyar Koalíció Pártja elnökével szeptember 30-i, felvidéki találkozója nyomán kaptak erőre.
A szlovák kormány kisebbségi politikájának figyelésére kérte fel hétfőn az Európai Bizottságot az Európai Parlamentben a Zöldekkel közös frakciót alkotó Európai Szabad Szövetség (EFA). A képviselőcsoport állásfoglalása szerint erre azért van szükség, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy amíg az Európai Unió számos országának nemzeti kisebbségei jól működő autonómiaformák keretében irányítják sorsukat, a szlovák kormány ezt a jogot megtagadja a félmilliós felvidéki magyarságtól. “A szlovák kormány hovatovább azt a jogot is elvitatná, hogy erről a kérdésről egy szlovákiai parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő egyáltalán megbeszéléseket folytasson” – szól a közlemény.

Tőkés úgy folytatja: “Szlovákia kormánya diszkriminatív és antidemokratikus politikáját próbálja leplezni ezen újkeletű magyarellenes hisztériakeltésével. Nyugtalanító és Európában elfogadhatatlan ugyanakkor, hogy a szlovákiai magyar politikusok elleni támadások az egész felvidéki magyar közösséget megfélemlítik”. Ezen lépésükkel egyébként nemcsak az Európai Bizottságot, de az egész európai közvéleményt kívánják figyelmeztetni arra, hogy a szlovákiai magyar iskolák nem részesülnek arányosan az Európai Unió támogatásából. A testületet egyúttal arra is kérik, hivatalosan vizsgálja meg, történik-e Szlovákiában diszkrimináció a kisebbségi nyelveken oktató tanintézmények EU-alapokból való finanszírozása terén?

A politikus hozzáteszi: Szlovákia példája is azt mutatja, hogy az EU-csatlakozás önmagában nem oldja meg a kisebbségi-többségi nemzetek viszonyát. További európai szabályozást igényel, egyebek mellett, a sajtószabadság korlátozásának, a demokratikus alapértékek megsértésének és a magyarellenes megnyilvánulásoknak a kérdésköre is.
STOP