A Rimaszombati Városi Képviselő-testület jóváhagyta Felsőpokorágy címerét és zászlaját, amelyet a városrész párhuzamosan használhat ünnepi rendezvényein Rimaszombat hivatalos jelképeivel.

A jelképek használatát az illetékes városrészi bizottság egyetértésével a polgármester hagyja jóvá. Felsőpokorágy 1975-ig önálló községként működött. A község már a középkorban létezett, s tipikus jobbágytelepülésként élte a mindennapjait. Mária Terézia és II. József idejéből származik a község első pecsétje is, egy 1787. február 6-án kelt levélen, s egy méretes agyagedényt ábrázozol FP szignóval, amely a község magyar megjelölésére utal. A második pecsét 1866-os latin körírással a SIGILLUM F. POKORAGYENSE szöveget tartalmazza. Ebből a korból származik a harmadik pecsét is, amelyben szintén megtalálható a kétfülű edény, fölötte ötágú koronával, s az edény oldalán az FP. szignóval. A Hájik (Liget) Polgári Társulás kezdeményezésére 2007-ben az SZK Belügyminisztériuma heraldikai bizottsága javaslatot tett Rimaszombat városának a címer és a zászló végleges formájára, amelyet a városrészi bizottság is elfogadott. A zászlóban a sárga, fehér és piros csík váltakozik, a címerben piros alapon kétfülű szürke edény, felette ötagú koronával.

Felvidék Ma, Gömöri Hírlap, jdj