Szigeti László, az MKP oktatásügyi alelnöke úgy gondolja, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákba járó gyermekek szülei postázzák az oktatási minisztériumnak a keveréknyelven írt negyedikes honismeret tankönyveket. Ha nem ma, akkor még a hét folyamán, mert nem szabad beletörődni, hogy gyermekeink keveréknyelven tanuljanak. Dušan Čaplovič kisebbségügyi kormányalelnök helyteleníti ugyan a tankönyv nyelvhasználatát, és azt ajánlotta az érintett iskoláknak, hogy a korábbi tankönyvből tanítsanak, azt azonban kifogásolja, hogy a szülők utasítsák el a honismeretkönyveket. A SITA hírügynökségnek szó szerint azt mondta: „Már csak az hiányzik, hogy a szülői közösségek irányítsák az iskoláinkat”, hogy a gyerekek azt tanulják, amit a szülők jónak tartanak, ne azt, amit tanulniuk kellene. Čaplovič az új tankönyvet jónak tartja, szerinte csak ”formai-érzelmi” eltérés van benne a korábbihoz képest. Ezt a kiadó okozta, ezért a tárca a jövőben jobban odafigyel majd, hogy a földrajzi neveket zárójelben magyarul is feltüntessék a szövegben. Szigeti László ezzel a megoldással sem ért egyet. Arra hivatkozik, 2006-ban Robert Fico és Dušan Čaplovič garantálta a status quo fenntartását, ebbe a nyelvi jogok is beletartoznak, tehát a kormányzatnak kötelessége visszaállítani a korábbi helyzetet. Az MKP képviselői törvényi garanciát akarnak, hogy a jogállás ne változhasson. Szigeti László és Berényi József olyan törvénymódosítást nyújtott be a parlamentbe, amely a közoktatási törvényben rögzítené, hogy a földrajzi neveket az oktatás nyelvén használják a tankönyvekben, munkafüzetekben és zárójelben vagy kötőjellel kapcsolják hozzá az államnyelvi megnevezést. A törvénymódosítást azonban még a kisebbségi kormányalelnök is elutasítja. Szigeti László szerint a parlamenti erőviszonyok ellenére is lépniük kellett. Ha a törvényhozás a végén elutasítja javaslatukat, akkor is szükség van rá, hogy nyilvános vita folyjon erről a kérdésről a parlamentben.
A honismeretkönyvek ügye ma terítéken szerepelt az Európai Parlamentben is. A kifogásokat Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád képviselők tolmácsolták egyperces, napirend előtti felszólalásban. Ezt viszont helyteleníti Martin Fronc volt oktatásügyi miniszter, aki szerint a problémát itthon kell rendezni, nem uniós szinten. Másrészt Fronc úgy gondolja, Mikolaj maga felelős a tetteiért. „Hogy rossz lépést tett, azt végül elismerte Čaplovič kormányalelnök és Madarič kulturális miniszter is. Most hát Mikolajon a sor, hogy helyrehozza hibáját. Nem folytathatja tovább a struccpolitikát. Lépnie kell. Ezért én, mint a parlament oktatásügyi bizottságának a tagja képviselői vizsgálatot fogok kérni, kérni fogom, hogy tárgyaljunk a tankönyvekkel kapcsolatos gondokról, erről a honismeret könyvről, de azokról is, amelyeket a miniszter a reformmal kapcsolatosan nem volt képes biztosítani. Sőt a reform egészéről is, amely még ennél is komolyabb gond, ám a miniszter úr hallgat róla” – nyilatkozta Martin Fronc a Pátria rádióban.