Hagyományosan minden évben november 13-án, a magyar szentek és boldogok emléknapján más-más egyházközségben kerül sor arra a szentmisére, amelyet a Remény hetilap olvasóiért, barátaiért és támogatóiért ajánlanak fel.

Idén a szenci plébániatemplom volt a szentmise színhelye. Itt fohászkodtak közösen a remény jegyében, hiszen – ahogy a lap főszerkesztője, Herdics György apát mondta – az Istentől kapott remény nélkül nem tudunk élni, nem tudjuk leküzdeni az életünkben jelentkező nehézségeket. A támogató, jó szándékú emberek is reménnyel töltenek el, s az ő segítségükön kívül égi támogatóink a szentek, akik közbenjárnak értünk.
A szentmise szónoka Zsidó János féli esperes-plébános volt, aki példaként állította a hívek elé azokat az ismeretlen magyar szenteket, akikre e napon emlékezünk, s akik szintén a remény emberei voltak: remélték, hogy eljutnak Isten országába. A remény vezessen minket is, a gazdasági válság és a minket körülvevő magyarellenesség ellenére, legyünk mi is a remény emberei – buzdított a szónok.
A szentmisét követően a pasztorációs központban folytatódott a program. Először Bozay Krisztián balonyi plébános tartott előadást Krisztus igaz tanújáról, Szent Pál apostolról.

A  lap főszerkesztője átadta a Remény Embere-díjat a szenci Duray Rezsőnek. Mint köszöntőjében elmondta, az idei kitüntetett azzal érdemelte ki a szerkesztőség elismerését, hogy hosszú évek óta támogatja a lapot, illetve rendezvényeiket, elsősorban zarándoklatokat szervezve. A kitüntetett megköszönve a díjat, reményét fejezte ki, hogy mindig lesznek olyanok, akik a közért is tevékenykednek, és ezzel a remény embereivé válnak. A Remény szerkesztősége idén negyedik alkalommal ítélte oda a Remény embere-díjat.
Remény, Bertha Éva