Az EurActiv megtudta, hogy az EU tagállamainak távközlésért felelős miniszterei közül kevesen támogatják a Bizottság által javasolt hírközlési reformcsomagot, amely az elektronikus kommunikáció gyorsan változó körülményeihez kívánja igazítani az uniós szabályozást.

A tagállamok diplomatái múlt pénteken egy igen visszafogott álláspontot fogadtak el a hírközlési reformcsomagról. Ebben a Bizottság több javaslatát is elutasítják. Különösen azokat a részeket kifogásolták, melyek lehetővé tették volna, hogy Brüsszel felülírja a nemzeti döntéseket. Nem támogatták továbbá azt a tervet sem, amely egy közösségi hírközlési felügyeletet hozott volna létre.

Az EurActiv diplomáciai forrásoktól megtudta, hogy a tagállamok küldöttei ráadásul azt a javaslatot is elutasították, amely újraosztotta volna a rádiófrekvenciákat. A patthelyzet miatt lehetséges, hogy elhalasztják a döntést, és a Bizottság átalakítja a hírközlési csomagba foglalt javaslatait. A jelenlegi napirend szerint a döntésre 2009 közepén került volna sor, amikor a jelenlegi Európai Parlament és a Bizottság mandátuma lejár. A vitában szintén résztvevő EP-képviselők a múlt héten levelet írtak a Tanácsnak, amelyben egy kompromisszumos megoldásra buzdítanak. A távközlési ügyekkel is foglalkozó Tanács november 27-én ül össze Brüsszelben.

A diplomaták szerint a Miniszterek Tanácsában most folyó tárgyalások „nem veszik figyelembe”, hogy a Bizottság felülvizsgálta korábbi javaslatát, és a testület november 7-én bemutatta a reformcsomag új változatát, amely már épít az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i szavazásának eredményeire és a Tanácson belüli folyamatos egyeztetés következtetéseire . Az EurActiv forrásai szerint a szöveget „túl későn” mutatták be, ezért a korábbi tárgyalásokon kialakított álláspontokon már nem tudott változtatni. A Bizottság az eredeti csomagot 2007-ben nyújtotta be.

Vétójog és új hatóság

A felülvizsgált javaslatban a Bizottság javasolta, hogy a nemzeti hatóságok döntéseit közösségi szinten meg lehessen vétózni. A Bizottság szerint ez valóban szolgálta volna az európai távközlési és hírközlési piac harmonizációját, valamint megkönnyítette volna a határon-átnyúló szolgáltatások kialakítását is. A tagállamok ehelyett inkább azt szeretnék, ha a Bizottság csak javaslatokat tehetne, melyek megfogadása nem kötelező rájuk nézve.

A Tanács visszautasítja továbbá az új közösségi hírközlési hatóság ötletét is. Németország és Spanyolország azt szeretné, ha maradna a status quo, vagyis csak az Európai Szabályozók Csoportja (ERG) foglalkozna a távközlési és hírközlési kérdésekkel. Ennek a szervezetnek jelenleg tanácsadó szerepe van és tagjait a nemzeti hatóságok küldöttei teszik ki.

A Tanács legkonzervatívabb ötletei és a Bizottság elképzelése közti kompromisszumként a tagállamok képviselői az ERG megerősítése mellett szavaztak. Elutasították egy saját személyzettel és költségvetéssel rendelkező, tisztán európai testület kialakítását. A Tanács szerint az ERG elnökét a tagoknak kellene kinevezniük, és nem csak a Bizottság által jelölt nevek közül választhatnának. Az ERG döntéseit pedig többségi szavazással kellene meghozni.

Rádiófrekvenciák

A Tanács radikálisan ellenzi a rádiófrekvenciák újraelosztásának ötletét is. A Bizottság rugalmas újrarendezést javasolt, hogy jobban ki lehessen használni a rádiósávokat, melyek a digitális televíziózásra való átállás után „digitális többletként” felszabadulnak. Másrészről a Bizottság a frekvenciák harmonizált használatát is szerette volna elfogadtatni a tagállamokkal.

A nemzetek diplomatái azonban úgy vélik, hogy a Bizottság javaslata inkább „összezavarna” mindent. „Azzal, hogy egyszerre sürgeti a harmonizációt és a rugalmasságot, a Bizottság ellentétes irányokba halad,” mondta el az EurActiv-nak egy diplomata.

A nagyobb rugalmasság politikai és technikai okok miatt sem tartható fenn. Politikailag, mert egyik tagállam sem szeretné a televíziók által használt frekvenciáit szociálpolitikai célokért feladni, és technikailag, mert fennáll a veszélye, hogy ha különböző szolgáltatásokat nyújtanak ugyanazon a frekvencián, akkor vételi zavar keletkezik és mindkét szolgáltatás rosszabb minőségű lesz.
A tagállamok a frekvenciák harmonizációját is elutasítják, ez véleményük szerint ugyanis csak rugalmatlanabbá és kevésbé hatékonnyá tenné a rendszert, mint amilyen jelenleg.

Következő lépések:

2008. november 27.: A távközlési miniszterek Brüsszelben találkoznak, hogy minősített többséggel szavazzanak a távközlési reformcsomagról.
2009. április: Az EP második olvasatban tárgyalja a javaslatot.

kitekinto.hu