Ivan Gašparovič államfő aláírta a szociális szolgáltatásról és az egészségkárosodottak pénzügyi támogatásáról szóló jogszabályt.

A jövő évben életbe lépő jogszabály szerint valorizálni fogják a szociális támogatásokat. A szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében a jövőben az igénylőknek először az önkormányzati fenntartású intézményekben kell kérelmezniük elhelyezésüket, és csak ennek elutasítása után fordulhatnak a magántulajdonban lévő intézetekhez.

A szociális törvény valorizálja az eddigi juttatott támogatásokat, és bővíti a juttatásra jogosultak körét. A törvény szerint a létminimum háromszorosa a határ, a jelenlegi létminimum 5 390 korona. Januártól a mostani 55 korona helyett 75 korona lesz az asszisztensi óradíj, amelyet szintén valorizálnak majd. Az állam januártól fizeti az asszisztens után járó járulékokat. 3 és fél százalékkal emelkedik a szállításra, a személyi higiéniára, az autóhasználatra vonatkozó támogatás mértéke, éppúgy, mint a kézi és gépi kerekes kocsira, tolószékre járó juttatás. A kompenzációs illetékek összege havonta 300-tól 2 750 koronáig terjed.

Változás történt a szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabálynál is. A község vagy a kerületi önkormányzat először az általa fenntartott állami intézményben köteles elhelyezni az igénylőt. Amennyiben nem tudja elhelyezni a kérelmezőt, egy másik állami intézményben kell kérelmeznie az elhelyezést, csak ezután kerülhet sor a magánszemély vagy szervezet által fenntartott intézményben való elhelyezésre.

A szociális biztosításról szóló törvény értelmében januártól 6,75 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Ezenkívül 800 koronával emelik azok nyugdíját, akik 1988 előtt vonultak nyugdíjba. A törvény másik cikkelye értelmében az állam fizeti a gyermekgondozási segélyen lévő anyák és az egészségkárosult gyermeket gondozók utáni járulékot. A szociális biztosításról szóló törvény értelmében a biztosított évente egyszer nyugdíjbiztosítót válthat. A jövőben minden későbbi átlépésért 16 euró illetéket kell fizetni.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezik az állami gondozottak életkörülményeinek javításáról, és családi rendszerű elhelyezéséről.

Felvidék Ma, Pátria, sk