Erdő Péter bíboros és Orosch János segédpüspök áldásukat küldve, levélben köszönték meg, hogy az imatalálkozó résztvevői folytatni kívánják a szlovák – magyar kölcsönös kiengesztelődés elősegítését és imáikról biztosítják mindkettőjük főpapi szolgálatát.

A napi események igazolni vélik az immár hat éve havi rendszerességgel ismétlődő imatalálkozók szükségességét, amelyet november 13-án Bartal Károly Tamás jászóvári apát vezetett a kassai főegyházmegyei Bodollón. A szentbeszédet Varjú Imre, protonotárius kanonok, a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa mondta. A határ mindkét oldaláról érkezett hívek részvételével megtartott szentmisén a körzet papjaival együtt misézett Joseph Vámos az Amerikai Egyesült Államokban működő plébános is, aki szülei révén szoros szálakkal kötődik az itt élőkhöz.

Az ünnepi szónok a fatimai üzenetek hátterét ismertette, rámutatva annak hittel teli elfogadásának fontosságára. Köszöntő beszédében a tengerentúlról érkező vendég gyakorlati példákkal igazolta a kötődések erősödését és eredményességét a rendszeres imádkozás által.

Bár az esetenkénti külső zavaró tényezők – a népek közötti bizalmatlanság felelőtlen gerjesztése, az eltévesztett útirány, a megkésett érkezés – némi aggodalmakat kelthetnek, de amint a találkozók is bizonyítják, lehetőséget adnak a bizalom megélésére, hogy a Szeplőtelen Szív megígért győzelme bekövetkezik.

GB/Magyar Kurír