Robert Fico számon kéri Magyarországon a szélsőjobboldal térnyerését. Teszi mindezt úgy, hogy elmondja: ő már megfékezte a szlovák szélsőjobbot. Rajta kívül ezt senki sem látja így, s az még hagyján, hogy mi nem így látjuk, de a Szlovák Testvériség sem, akik szabadon grasszálhatnak az utcákon. Kinek van szégyellnivalója?

Fazakas Szabolcs, az MSZP európai parlamenti képviselője a Hír TV kamerája előtt elmondta, hogy azzal, hogy Ján Slota, szlovák szélsőjobboldali pártvezér az Európai Unió intézményeihez fordul, csak jót tesz a helyzetnek, ugyanis így nem egy magyar panaszt kell a plénum elé vinni, hanem egy szlovákot.

A felvetés igaz, bár önmagában sokat mond az Európai Unió kisebbségpolitikájának hatékonyságáról az, hogy Slota pártja következmények nélkül lehet a szlovák kormány tagja. A lépés azonban talán segít feléleszteni az uniós intézményeket téli álmukból, már ami a kisebbségvédelmi mechanizmusok beindulását illeti. Fazakasnak ugyanis várhatóan igaza lesz, s Slota próbálkozásai visszafelé fognak elsülni (remélhetőleg), jelesül ráirányítják a figyelmet a szlovák szélsőjobboldali szervezetek, így például a Slovenská Pospolitost’ (SP) mai napig folyamatos ténykedésére.

Ugyan Fico azzal érvel, hogy beszüntette az SP-t, ezzel azonban van némi probléma. Az egyik az, hogy a Slovenská Pospolitost’ honlapja nem feltétlenül egy halott, tetszhalott, illetve még csak nem is egy kómás mozgalomról árulkodik. 2005-ben ugyan pártként betiltották a szélsőjobboldaliakat, viszont azóta is, köszönik szépen, jól vannak, nemzeti emléktúráznak, vagy éppen a nácikkal kollaboráló Josef Tisora emlékeznek. Ez még mindig a jobbik eset, a rosszabbik ugyanis az lenne, ha tömegével járnának úgy magyarok, mint ahogy Malina Hedvig járt.

Érdekes módon Ján Slota a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezére az egyik pártolója volt a Slovenská Pospolitosť – Národná Strana (Szlovák Testvériség – Nemzeti Párt) szétkergetésének. Azóta az SNS és az SP viszonya nem feltétlenül felhőtlen, olyannyira, hogy az SP többször felszólította az SNS híveit, hogy fordítsanak hátat Slota ügynöknek. A szlovák szélsőjobb tehát továbbra is a tűrt kategóriába tartozik, sőt, gyakran van olyan érzése az embernek, hogy bizonyos állami támogatással is rendelkezik. Eléggé egyértelmű és átlátható volt a módszer, ahogy Malina Hedvig ügyében falaztak kormányzati szinten, olyan ugyanis a világon nem sok helyen fordul elő, hogy a belügyminiszter egy kék-zöld foltos, vérző lányra azt mondja, hogy saját magát verte meg, illetve hogy az nem történt meg.

Ez azonban nem elszigetelt eset. Ma már látjuk, hogy a Dunaszerdahelyen elkövetett rendőrattak utasítóinak is ugyanúgy falaz a minisztérium és a rendőrség, ahogy a Malina Hedviget megverő szlovák szélsőségesnek falazott annak idején. A futballmeccsel kapcsolatosan a szlovák fél elkövette a lehető legnagyobb hibát: burkoltan, de felvállalta az atrocitás etnikai mivoltát. A rendőrség ugyanis meglehetősen határozottan emelte ki a tömegből a pozsonyi Slovan problémásan viselkedő szurkolóit is, így az, hogy elcsattant pár pofon a magyarok irányában, önmagában semmit nem jelentett volna. Azonban a rendfenntartók amúgy is érthetetlen támadása után csak olaj a tűzre, hogy a rendőrség mind a mai napig keni a felelősséget, s eléggé ködös, ennél fogva gyanús magyarázatokba bocsátkozik olyan okokról, melyek nem láthatóak a felvételeken…

Slovenská Pospolitost’

Persze a szélsőjobboldalnak való falazás nem új keletű, már Malina Hedvig esete előtt is volt rá példa. 2005-ben Komáromban vonult fel a szélsőjobboldali szervezet, azonban magyar ellentüntetők is kimentek elégedetlenségüknek hangot adni. A szeánsz vége az lett, hogy a magyar ellentüntetőket a rendőrök kergették szét, míg a szélsőségesek masíroztak tovább.

Matica Slovenská

A Matica Slovenská (MS) régi szervezet, ellentétben az 1995-ben bejegyzett SP-vel, sovinizmusa burkoltabb, de erőteljes. Duray Miklós 1997-ben felháborodottan vette tudomásul a MS jogi alapjainak meghatározását: „A parlament elfogadta a Matica Slovenská szlovák soviniszta szervezet különleges jogállását biztosító törvényt, ami bizonyos államigazgatási hatásköröket is biztosít a szervezetnek, beavatkozási lehetőséget az etnikai kapcsolatokba, és a nem szlovák nemzetiségű lakosság kulturális életébe, továbbá az iskolaügybe, és feljogosítja a szervezetet feladatának teljesítése érdekében további jogi személyek létrehozására. A Matica Slovenská jelenleg a kulturális tárca költségvetésének mintegy 5 százalék fölött rendelkezik (145 millió SK), ugyanakkor a lakosság több mint 10 százalékát kitevő magyarság a kultúrájára gyakorlatilag nem kap költségvetési támogatást – a kulturális tárca költségvetésének kb. 0,1 százaléka jut a magyar kultúrára” (Wikipedia).
A MS elkötelezett a szlovák kultúra védelmének, a szlovákság érdekképviseletének ügyében. Jozef Markuš az MS vezetőjének egy cikke szerint „az időben a szlovák nemzetet, államiságot képviselő szervezet válságba került az államhatalom magas polcain lévő ismert személyek igazságtalan tevékenysége folytán, melynek célja a Matica Slovenská szerepének, súlyának leértékelése volt. Mi lehetett ennek az oka? A következménye viszont nem lehet kérdéses: a szlovákság, a szlovák haza, a szlovák kultúra a szlovák nyelv pusztulása” (Kisebbségkutatás, 2005/1.).

Békesség

Amikor a látens és kevésbé látens sovinizmus gyakorlatilag kormányzati szerepet vállal Szlovákiában nem csak a felvidéki magyarokat, de az odautazó turistákat is terrorizálva, akkor Magyarországnak ügyesnek kell lennie a kezelésben. Göncz Kinga eddig nem váltotta be a reményeket, amelyeket pszichológusi, ebből kifolyólag konfliktuskezelői képességeihez fűztek kinevezésekor. Magyarország legnagyobb problémája jelenleg nem a Fico, Slota és Fodor Gábor által kárhoztatott Magyar Gárda.

HírExtra