A magyar Országgyűlés épületében november 14-én „Új dimenziók” címmel a határ menti együttműködés lehetőségeiről szervezett konferenciát a Hét Határ Önkormányzati Szövetség. A házigazda Becsey Zsolt, EP képviselő, a szövetség elnöke volt. A konferencián több felvidéki polgármester is részt vett: Bodrogközből, Gömörből, Mátyusföldről.

 

 

Becsey Zsolt bevezetőjében bemutatta az esztergomi székhelyű Hét Határ Önkormányzati Szövetséget, amelyet még – az időközben tragikusan fiatalan elhunyt – Pálfi István EP-képviselő kezdeményezett, a 2004-es népszavazás első évfordulóján. Az újjáalakulása 2007 áprilisában történt meg, és ehhez a hátteret Esztergomban a Ister-Granum Eurorégió teremtette meg. Az egyesület célja a Magyarország határai mentén lévő települések szorosabb együttműködésének segítése, ezáltal az EU kínálta lehetőségek jobb kihasználása.

A budapesti konferenciára közel száz érdeklődő érkezett, köztük több szlovákiai magyar polgármester Bodrogközből, Gömörből, Mátyusföldről.

 

A konferenciát köszöntötte Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikai ügyek főosztályának igazgatója és Virág Rudolf, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára.

 

 

Az első szakmai előadásban dr. Bőke Katalin, az Önkormányzati Minisztérium főosztályvezető-helyettese a határokon átívelő együttműködésre vonatkozó új uniós jogszabályt, az ún. EGTC-törvényt ismertette. Az európai területi együttműködési csoportosulás megalakulását lehetővé tevő jogszabály eddig nem tapasztalt módon bővíti a határ menti kezdeményezések mozgásterét. Magyarország után Szlovákia is elfogadta a kezdeményzésre vonatkozó törvényt. Ennek köszönhetően az első EGTC a magyar-szlovák határ mentén, Esztergomban az Ister-Granum EGTC lett. Ocskay Gyula, az EGTC-t szervező fejlesztési ügynökség ügyvezető igazgatója bemutatta, milyen szerkezetben, milyen működési elvek alapján hozták létre az EGTC-t.

 

A konferencia során több, már működő eurorégió bemutatkozására került sor. Majorné László Brigitta a kassai központú Kárpátok Eurorégió uniós kapcsolatrendszerét mutatta be, ez az 1993-ban alakult eurorégió a Régiók Bizottsága EGTC szakértői csoportjában is helyet kapott.

 

A hallgatóság megismerhette a Duna-Dráva-Száva Eurorégió, a Sajó-Rima Eurorégió, a Muránia Eurorégió, a Neogradiensis Eurorégió, az Ipoly Eurorégió, a Zemplén Eurorégió működési tapasztalatait, jövőre vonatkozó elképzeléseit.

 

Szabóné Kémeri Klára, a Vitea Alaptvány elnöke a Bodrogközben és Abaújban szerveződő EGTC-kezdeményezéseket mutatta be, Lakastosné Sira Magdolna, Túristváni polgármester asszonya pedig az Ung-Tisza-Túr EGTC szervezésének körülményeiről szólt.

 

Pogány Erzsébet a konferencia felvidéki résztvevői nevében megköszönte, hogy a szlovák-magyar határ menti együttműködésekről átfogó képet nyújtott a konferencia. Bemutatta a Szövetség a Közös Célokért társulás keretében, az EGTC-k szervezésének támogatására elindított szakmai programot, kiadványt.

 

Dr. Becsey Zsolt a zárszóban hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtizedben az egyes eurorégióknál rengeteg tapasztalat halmozódott fel, ezek megosztása minden együttműködő fél számára nagyon hasznos. Ezeknek a tapasztalatoknak a megosztása, közkinccsé tétele volt a konferencia célja, külön hangsúllyal az EGTC-rendeletben rejlő lehetőségekre.

 

A konferencia résztvevői elhatározták, hogy ebben a témakörben szakmai fórumot teremtenek, és felkérték a Hét Határ Önkormányzati Szövetséget, hogy félévenként szervezze meg a tapasztalatcserére alkalmas konferenciát.

 

Felvidék Ma, pog

 

 

Lásd:

 

www.hethatar.eu

 

www.info-net.sk