Megszólják a magyarul beszélőt Nyitrán. Az 1920-ban határon túlra szorult felvidéki magyarság fennmaradásának reménye az iskolák falai között élhet csak tovább. A vegyes házasságokból született gyerekek általában szlovák osztályokban tanulnak, s elszlovákosodnak. De a jó tanároknak köszönhetően vannak kivételek!

A Felvidéken, Nyitra mellett, a magyarok lakta Zobor-vidéken, Kolon községben, pár éve állítottak egy keresztet. A felirat hirdeti, hogy az ott élők a magyar nemzet részeként tartoznak Európábához.

Az iskolák, a tanárok sokat tesznek azért, hogy ezt a tudatot a gyerekekbe is elültessék, hiszen fogynak a magyarok, az asszimiláció már régebben elindult. A koloni iskola igazgatója, Maszarik Gyula és egy ott tanuló kislány elmondja: jó magyar nyelven tanulni.

De meddig maradnak meg és megmaradhatnak-e a Zobor-vidéken a magyarok? Az Európai Unió erre elvileg garanciát ad. A gyakorlat azonban az, hogy Nyitrán, ahol 5 százalék a magyar lakosság aránya, mindennapos az utcai kisebbségellenesség.

MR1, Vasárnapi újság