Az Európai Parlament szerdán Strasbourgban elvetette azt a javaslatot, hogy a heti munkaidő – bizonyos feltételekkel – a 48 órát is meghaladhassa.

Az EU új munkaidő-irányelvéről, illetve az indítványhoz benyújtott módosító javaslatokról való szavazás során a parlament elvetette a tagállami kormányokat képviselő Tanácsban hosszas vita után minősített többséggel kialakult álláspontot, amely engedte volna a heti 48 óránál hosszabb munkaidőt.

Most a Tanács és a Parlament képviselőinek meg kell kísérelniük a vélemények összebékítését.

Echo TV