Karácsony ünnepe kitűnő alkalom arra, hogy felelevenítsük azokat a régi hagyományokat, amelyeket őseink is ápoltak és igyekeztek továbbadni a fiatalságnak. Ilyen régi szép hagyomány a betlehemezés is, amelyet az egész Kárpát-medencében előadnak – falvakban és városokban egyaránt.

Az Ipoly menti Túr községekben Szentkarácsony ünnepén ezt a régi szokást elevenítették fel és ugyancsak első ízben került sor a köztéri Betlehem felállítására is.

Szentkarácsony napján Kistúr, Középtúr és Felsőtúr hívő népe számára az ünnepi szentmisét a helybeli fiatalok betlehemes előadása tette meghittebbé. A betlehemesek a falvak lakóinak otthonaiban is bemutatták a magyar költők verseiből és karácsonyi énekekből összeállított előadást. A családok örömmel fogadták a fiatalok játékát, ami bizonyíték arra, hogy ma is igény van a régi hagyományok ápolására.
Felsőtúr községben első alkalommal állították fel a köztéri Betlehemet. A helyi egyházközség legtevékenyebb tagjai közül néhányan így szerették volna emlékezetesebbé tenni karácsony ünnepét. Az ünnepi szentmisét követően a helybeli lelkiatya az érdeklődő idős és fiatal hívek gyűrűjében megáldotta a Betlehemet.
A karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan a felsőtúri és nagytúri óvodások is ötletes műsorral kedveskedtek a falu népének. A betlehemezésből befolyt összeget a plébánia hivatal a Marianum Iskolaközpont felhívásához csatlakozva az épülő Szent Imre Kollégium téglajegyeinek megvásárlására költi.
A Betlehemi Lángot, a Betlehemi Születés-kápolna mécsesétől származó fényt, amely bevilágítja az egész földkerekséget, a Felvidéken a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagjai terjesztik, s az ő jóvoltukból a túri községek lakói is hazavihették azt otthonaikba.

Felvidék Ma, atos

Fotók: atos