“Gróf Esterházy János, a modern kereszténydemokrácia képviselője, az emberi és kisebbségi jogok védelmezője” címmel, Esterházy János portréjának ünnepélyes felavatásra került sor az Európai Parlament brüsszeli székhelyén 2008. december 3-án.

Az állófogadással egybekötött esemény kezdeményezője és szervezője a Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti képviselete volt. Duka Zólyomi Árpád és Bauer Edit képviselők meghívására az Esterházy családot Giovanni Malfatti di Montetretto, a tragikus sorsú politikus unokája és felesége, Sophie Malfatti képviselték.

A (cseh)szlovákiai magyar közösség karizmatikus politikai vezetőjének életpályáját először Bauer Edit képviselőnő méltatta, külön kiemelve a portré alatt elhelyezett idézet aktuálpolitikai üzenetét. (Esterházy egyik parlamenti felszólalásának részlete: „Nyíltan és bátran vallom a tételt, mely szerint nekünk, magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk, ami bennünket közelebb hoz, és nem azt, ami bennünket eltávolít”)
Duka Zólyomi Árpád képviselő beszédében ugyancsak megemlékezett Esterházy János emberi és politikai helytállásáról, az egyetemes és kisebbségi emberi jogok védelme terén végzett munkásságáról és a mély hittel megélt kereszténységéről. Elszomorítónak tartotta, hogy Esterházyt, a zsidók, lengyelek, szlovákok százainak megmentőjét, a háborús Szlovákia parlamentjében a szlovákiai zsidók deportálásával egyedüliként szembeszálló – és ezért is üldözött – képviselőt, a szlovák-magyar megbékélést hirdető politikust, a hivatalos Szlovákia a mai napig háborús bűnösnek tartja. Annak ellenére, hogy korábbi üldözője – Szovjetunió(Oroszország) – már másfél évtizede rehabilitálta.
Giovanni Malfatti megköszönte a szervezőknek, hogy “napirenden tartják” nagyapja ügyét. Elmondta, édesanyja – báró Esterházy-Malfatti Alice – elbeszéléseiből világos számára, hogy nagyapja egy szilárd jellemű, a politikát a keresztény erkölcsön keresztül megközelítő,magatartásában a közvetlenséget és a toleranciát megvalósító politikus volt, aki az által a képviselt közösség érdekeit saját személyes sorsa elé helyezte.
A korlátozott helylehetőségek ellenére a portré ünnepélyes elhelyezésén kb. negyvenen vettek részt, számos magyar, szlovák, német és olaszországi európai parlamenti képviselőt is beleértve.
Esterházy János portréja és az említett idézet ezentúl a Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti képviselőinek irodája előtti részen emlékezteti majd az arra járókat a hazájában méltatlanul kezelt felvidéki politikus mártíromságára.