Az Európai Unió 27 tagállamának lélekszáma január 1-jén 499,7 millió lesz, ebből az egységes valutát használó országokra (Szlovákiát is beleértve) 328,6 millió esik – jelentette az Eurostat.

Ezer főre számítva a 27 tagállam népessége összességében átlagosan 4,4 fővel gyarapodott, ebből 1,1 ezrelék számít természetes népszaporulatnak, 3,3 ezrelék pedig a nettó migrációs hatás eredménye. A tagállamok lélekszáma 2008 során 2,2 millióval gyarapodott. A 2008-as élve születések számát a 27 tagállamban 5,4 millióra becsüli az Eurostat, ami ezer lakosonként 10,8 főnek felel meg. A legnagyobb születési rátával az írek büszkélkedhetnek (18,1 ezrelék) Utána következik Nagy-Britannia (13,0 ezrelék) Franciaország (12,9 ezrelék) Észtország (12,2 ezrelék), Svédország (11,9 ezrelék).

A legalacsonyabb születési ráta a németeknél van (8,3 ezrelék), de nem áll sokkal jobban Ausztria és Bulgária (egyaránt 9,2 ezrelék), illetve Olaszország és Portugália (egyaránt 9,6 ezrelék). Magyarország a maga 9,9 ezrelékével jócskán a 10,8 ezrelékes EU27-átlag alatt van.

A halálozási ráta szerinti sorrendet a volt keleti blokk országai vezetik, élükön Bulgáriával (14,2 ezrelék), utána következik Lettország (14,0 ezrelék), Litvánia (13,2 ezrelék), Magyarország (13,0 ezrelék). A legjobban az írek állnak (6,1 ezrelék), náluk valamivel rosszabbul szerepelnek a ciprusiak (6,6 ezrelék), a luxemburgiak (6,9 ezrelék), illetve a máltaiak (7,7 ezrelék).

A legmagasabb természetes népszaporulatot Írország mutatja (+12,0 fő ezer lakosonként), messze utána következik Franciaország (4,5 ezrelék), Luxemburg (4,3 ezrelék), Ciprus (3,9 ezrelék), Nagy-Britannia (3,6 ezrelék). Nyolc tagállamban negatív a természetes népszaporulat, Bulgáriában (-4,8 ezrelék), Lettországban (-3,2 ezrelék), Magyarországon (-3,1 ezrelék), Litvániában (-2,6 ezrelék), Németországban (-2,0 ezrelék). A teljes népességszám változásnál a negatív rekordot Bulgária tartja (-5,0 ezrelék), a legnagyobb növekményt az írek könyvelhetik el (+26,1 ezrelék), ahová egyébként fölöttébb erős migráció irányult. Ugyancsak sokan választották a költözésük célországává, Szlovéniát, Luxemburgot, Ciprust és Spanyolországot. Nettó kivándorlási többletet mutatott ki Bulgária, Lettország, Litvánia és Lengyelország.

VGO