A pilisi régió 16 szlovák szerzőjének műveiből jelent meg válogatás Pod Pilišom – tam je náš svet (Pilis alatt – ott a mi világunk) címmel a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja, valamint a Magyarországi Szlovákok Szövetsége kiadásában.

A 256 oldalas, keménykötésű könyv megálmodója, kezdeményezője Valkán B. Zoltán újságíró, író, a kivitelező, a kötet műszaki szerkesztője pedig a pilisszentkereszti Fuhl Imre – szintén újságíró és prózaíró.

Fuhl Imre az MTI-nek elmondta: örül a maga nemében egyedülálló könyvnek, mert az 1980-as évek óta most jelent meg az első, magyarországi szlovák írókat, költőket bemutató antológia.

Úgy fogalmazott, hogy “az az időszak volt a szlovákság fénykora, mert akkor Budapesten és az ország négy másik városában a szlovák iskolákban szlovákul tanítottak minden tantárgyat.”

Ma öt általános iskolát és két gimnáziumot működtetnek a magyarországi szlovákok, de ezek valójában kéttannyelvű iskolák, mert a humán tárgyakat tanítják csak szlovákul, a reáltárgyakat viszont magyarul.

A pilisi szlovák falvakban ilyen iskola sincs, ott kizárólag szlovák nyelvi kurzusokat tartanak heti négy órában.

Az antológiában a pilisi szerzőket – közülük négyen prózaírók, tizenketten pedig költők – a nyelven kívül összeköti a pilisi táj. Főként szülőföldjükről, a tájról, a pilisi emberről írnak, életének különböző mozzanatait éneklik meg.

A könyv a szerzők portréin kívül színes fotókat is tartalmaz a falvakról, a tájról. Mint Fuhl Imre elmondta, régóta fényképez is, s ezt az anyagot – amelyből a kötetbe válogattak – vándorkiállításon bemutatták Szlovákia és Magyarország több településén.

“Az antológia szerzőinek és támogatóinak szándéka az volt, hogy hozzájáruljanak nemcsak a pilisi szlovákság, hanem az egész magyarországi szlovák kisebbség öntudatának és önbizalmának a növeléséhez is” – tette hozzá Fuhl Imre.

A kötet megjelenését anyagilag főként a pozsonyi Határon Túli Szlovákok Hivatala támogatta – jegyezte meg. Fuhl Imre reméli, hogy legközelebb két nyelven jelenhet meg a pilisi szlovák írók, költők antológiája annál is inkább, mert valamennyi szerző kétnyelvű.

Duna TV