A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya nyilatkozatot adott ki a Pátria Rádió vételi lehetőségeinek szűkülése kapcsán, amely az URH-sávra való átállás miatt következett be.

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya aggodalommal értesült a Szlovák Rádió vezetőségének döntéséről, amelynek értelmében a Pátria Rádió URH-sávra való átállását úgy tervezi, hogy a magyarok által nagy számban lakott nyugat-szlovákiai területen nem lesz lehetséges az adás vétele. Az elfogadhatatlan intézkedés súlyosan érinti Pozsonyt és vidékét, ahol a Szlovák Rádió Magyar Adásának jelentős számú hallgatója van. Az ország rendes adófizető és a törvény által előírt rádiódíjat fizető állampolgárairól van szó. Ezért jogos az elvárásuk, hogy a számukra készülő rádióműsorokat zavartalanul hallgathassák.

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya felszólítja a Szlovák Rádió vezetését, hogy olyan megoldást válasszon a Pátria Rádió műsorszórására, amely nem rontja, hanem javítja a vétel minőségét. Az ultrarövidhullámon való sugárzás jobb minősége vitathatatlan, de ha a magyar nemzetiségű hallgatók által lakott területek teljes lefedettsége nem oldható meg, akkor elengedhetetlennek tartjuk a középhullámon és URH-n való párhuzamos közvetítés fenntartását.

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya egyúttal felhívja a kormányzati szervek figyelmét adott ígéretükre, hogy a kisebbségi jogok gyakorlása a korábbi szinthez képest nem romlik. Amennyiben a Pátria Rádió műsora nem jut el azokhoz a polgárokhoz, akiknek készült, az mindenképpen a kisebbségi status quo megsértéseként fogható fel.

Pozsony, 2009. január 26.

Duka Zólyomi Árpád,
a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának
elnöke