Dunaszerdahely a külföldi és a hazai befektetőknek köszönhetően bőségesen kínál munkalehetőséget, sőt egyre több lakhatási lehetőség is adódik a városban, ez azért mégsem jelenti azt, hogy ennek megfelelő arányban növekedne lakosságának létszáma is.

A Csallóköz központjára is jellemző az országos tapasztalat – csökken a lakosság. Dunaszerdahelyen az elmúlt évben 184 gyermek született, 16-tal több, mint az előző évben, viszont 2006-ban a születések száma mintegy 205 volt. 2008-ban 169 haltak meg, kevesebben ugyan, mint 2007-ben. A születések és halálozások közötti külünbség csupán öt, viszont a város lakosságának a növekedéséhez, illetve csökkenéséhez a be- és elköltözöttek is jelentős mértékben hozzájárulnak.
A városi hivatal lakossági nyilvántartásának statisztikája szerint évről évre többen költöznek Dunaszerdahelyre. Tavaly 457-tel és az előző években is több mint négyszáz új lakóval gyarapodott a városiak száma. Ennek ellenére viszont évente több mint ötszázan el is hagyják a Csallóköz központját. Tavaly 570-en döntöttek úgy, hogy más településre költöznek. Az előző évek adataiból kiindulva ez a tendencia egyre növekszik.
A környező településeken, amelyek csak pár kilométerre vannak Dunaszerdahelytől, az építkezési telkek ára is alacsonyabb, ezért is többen inkább ott alakítják ki otthonukat.
Az adatokból tehát kitűnik, csökken Dunaszerdahely lakossága. Igaz ugyan, hogy 2008-ban 23 160 vallották magukat dunaszerdahelyinek, de ez a szám 203-mal mégis kevesebb, mint 2007-ben. Viszont 1999-ben még 24 894 laktak a Csallóköz központjában. Ugyanakkor a hatvanas években még 8240 lakosa volt a városnak, 1970-ben már 11 538. A hetvenes években nemcsak egyre több lakótömb épült Dunaszerdahelyen, hanem megnövekedett a foglalkoztatottság is. 1980-ban már 18 715, 1990 pedig már 23 588 lakosa van Dunaszerdahelynek. Ez a létszám továbbra is tartja magát, azonban enyhe csökkenés évente mégis tapasztalható, hiszen országos viszonylatban is csökken a lakosság létszáma a kevés gyermekszületés és a magas elhalálozási szám miatt.

Felvidék Ma, sk