Az Európai Parlament szerdai strasbourgi ülésén szavazott „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban” című jelentésről. A törvényalkotási kezdeményezés előkészítését hosszú és éles viták kísérték, kiváltképpen a kisebbségi jogokról szóló fejezet vonatkozásában

Tőkés László szerint sajnálatos, hogy nem csupán azok, akiktől ez nem igazán várható el, de még a néppárti képviselőcsoport sem állt ki teljes mellszélességgel a kollektív kisebbségi jogok és a kisebbségi autonómia ügye mellett. A néppárt az Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügyi Bizottság által – Gál Kinga képviselőasszony hathatós közreműködésével – elfogadott, kulcsfontosságú 49. paragrafushoz utóbb benyújtott, leszűkítő módosító javaslatot támogatta – ami a szavazás kimenetelére nézve meghatározónak bizonyult – olvasható a közleményben.

A kisebbségi jogokat korlátozó módosító javaslatot saját delegációja, valamint a görög és a román képviselők erőteljes támogatásával egy spanyol EP-képviselő nyújtotta be. A plénum végül is az ilyenképpen módosított, a kisebbségi közösségek számára kedvezőtlenebb szövegváltozatot szavazta meg. Szavazás utáni felszólalásában Michl Ebner dél-tiroli (Olaszország) EP-képviselő kertelés nélkül elmondta, hogy – egyebek mellett – éppen a vitatott 49. cikkely miatt nem volt hajlandó a jelentést megszavazni.

A közlemény szerint Gál Kinga egészében véve pozitívan értékelte a törvénykezdeményezést. A magyar néppárti küldöttség tagjai – a néppárti frakció hivatalos álláspontjától eltérően – az eredeti szövegjavaslatot támogatták szavazataikkal.

Tőkés László európai képviselő felszólalásában a kompromisszum szükségességével indokolta a jelentés megszavazását. Annak gyengeségei ellenére ugyanis úgy értékelte, hogy a törvény több vonatkozásban – példának okáért a szociális természetű jogok terén – komoly előrelépést jelent. „Külön is elismerésemet fejezem ki a kisebbségi jogokról szóló fejezet iránt, amely kiindulópontját képezheti az Európai Unió kisebbségvédelmi jogrendszere megalkotásának” – mondotta a képviselő.

Ezzel együtt Tőkés László sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a hivatkozott paragrafusból törölték „a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségekről” szóló megfogalmazást, a „nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekre” cserélve fel azt. A megcsonkított szövegből sajnálatos módon „a megfelelő önrendelkezési megoldásokként” ajánlott „személyi-kulturális, területi és regionális autonómiák” felsorolása is kimaradt. Mindemellett komoly eredménynek számít a szubszidiaritás és az önrendelkezés autonómia-alapelveinek a szövegben való bennmaradása – tudatja Tőkés László közleménye.

Tőkés befejezésképpen a homoszexuálisok jogaira, valamint az eutanázia burkolt elfogadására vonatkozó paragrafusokra (72., 75. és 76., illetve a 166. cikkelyek) is kitért, melyeket jó lelkiismerettel nem tudott megszavazni. A lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a szabad véleménynyilvánítás sérelmét jelenti a 72. paragrafus azon állítása, hogy „a vallási, társadalmi és politikai vezetők homoszexuálisok elleni kijelentései a gyűlöletet és az erőszakot táplálják” – mondta a püspök. „Egyházainknak jogukban áll az ebben a tárgyban vallott – bibliai és teológiai – felfogásuk szabad kinyilvánítása és hirdetése” – olvasható az EP-képviselő közleményében.
(www.mno.hu)