A Pozsonyi Casinóban 2009. január 27-én Popély Gyula tartott előadást „Erős várunk az iskola” címmel és egyben bemutatták a felvidéki magyar oktatásról írott, a Madách Kiadónál megjelent három könyvét, amely az egyes időszakok – a cseh megszállás 1919-38 között, a visszacsatolás 1938-45 között és a pánszláv szocializmus 1945-90 között – oktatási helyzetét elemzi a Felvidéken.

A szerző igen szenvedélyes, ugyanakkor nagyívű és tárgyszerű, példákkal és korabeli dokumentumokkal is alátámasztott előadásában a magyar közösség saját felelősségére is rámutatott és a mai tennivalókat is meghatározta: a tudatos, fedett és fondorlatos asszimiláció ma is folyik, a cél a magyarság elsorvasztása, csak magunk tehetünk ellene, mástól ezt nem várhatjuk el.
A hozzászólások sorában Schnierer Ilona Esterházy János magyarság-megtartó szerepére mutatott rá, magunk pedig a maradék haza hivatalos kisebbség-politikájának hiányáról és az általunk, mármint a Rákóczi Szövetség által vitt felvidéki beíratási-program eredményeiről szóltunk. Bár a szlovákiai magyar politikusok közül senki nem volt jelen a saját megmaradásuk szempontjából igen fontos előadáson, azért kifejtettük, hogy akkor lenne hatékonyabb ez a program, ha a helyi társadalmi szervezetekkel összefogva és összhangban, anyagi és szellemi erőforrásainkat egyesítve igyekeznénk elérni, hogy a magyar gyerekek magyar iskolákba járjanak.
Az előadáson jelen voltak Raffay Ernő és Szidiropulosz Arhimidész történészek, akik közül utóbbi beszélt a tavaly alapított Trianon Kutatóintézetről és bemutatta az általuk indított Trianoni Szemle című folyóirat első számát. A megváltozott világpolitikai helyzetben és az európai változások tükrében nem látják valószerűtlennek a 90 évvel ezelőtti igazságtalanságok feltárását és a mai helyzethez igazodó rendezését.
A rendezvényen 45-50 fő vett részt, a terem szinte megtelt, a hallgatóság azonban az idősebb korosztály tagjaiból került ki. Hol vannak a fiatalok? Az elhangzottak igazán nekik jelentenének tanulságot.

Felvidék Ma, Martényi Árpád