Hétfőn Lendván a Bánffy Központban aláírták a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a felvidéki CSEMADOK országos tanácsa, s a hozzá kapcsolódó Művelődési Intézet (CSMI) közötti együttműködési megállapodást.

A közel két évtizede működő egyezményből, a felvidéki magyarság és a muravidéki magyarok közötti közel két évtizedes szakmai együttműködésből mindkét fél rendkívül sokat profitált. Tulajdonképpen a felek úttörőmunkát végeztek Kárpát-medencei viszonylatban is, hiszen ilyen korábban még nem volt, sőt – ahogy Kepe Lili igazgató kifejtette – tulajdonképpen régebbi a szerződés, mint az általa vezetett intézmény.

A kezdeti programok tulajdonképpen később alakultak azzá, amikké mára váltak, szétfeszítve a kultúra kereteit, az önkormányzati kapcsolatokkal bővítve a listát. Ma 5 muravidéki településnek van kapcsolata a felvidéki testvértelepülésekkel. Ezek mellett élő kapcsolat alakult ki az irodalom, a tudomány és az általános kulturális tevékenységek szintjén. Csak az irodalom területén a már évenkénti kölcsönös folyóirat- és könyvbemutatókon kívül író-olvasó találkozókra kerül sor a felvidéki és a muravidéki iskolákban. A CSMI a tudományszervezés terén a jövőben serkenteni kívánja a felvidéki Fórum Intézet, valamint a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság és egyéb muravidéki tudományos szervezetek közötti szakmai együttműködést.

A CSMI Népzenei Adattára szakmai kapcsolatot épít ki az MNMI által létrehozandó népzenei adattárral. Ezek talán új pontoknak is tekinthetők, s mindenképpen a szakmai együttműködés bővülését jelentik.

A hagyományos rendezvényeken való részvételnek – így például a bősi találkozón vagy a Csemadok országos népművészeti fesztiválján, illetve a Bánffy Napokon való felvidéki részvételnek is – évtizedes hagyományai vannak.

A képzőművészeti kapcsolatok bővülése jegyében Göntér Endre muravidéki festőművész vendégeskedik majd a Felvidéken a művész 60. születésnapja alkalmával rendezett vándorkiállítással.

Idén is lesz Kelepelő Anyanyelvi Tábor, amely szintén az elsők között – regionális, illetve Kárpát-medencei jelleggel, vajdasági, kárpátaljai iskolások bevonásával – segítette a határon túli magyar gyermekek anyanyelvi szintjének pallérozását, a kulturális identitás elmélyítését.

A felek abban is megállapodtak, hogy lehetőségeik szerint a jelen együttműködési megállapodásba foglaltak bővítésére is sor kerülhet. – Mindig is „életszerű” volt a megállapodás, kölcsönös és baráti kezdeményezéseken alapuló. S talán ezért nem „fáradt el”, hanem évről évre új tartalmakkal bővült – mondta Görföl Jenő, a Csemadok Országos Tanácsának titkára, aki kézjegyével is ellátta a dokumentumot.

Népújság, Lendva