Két új egyházmegyei székhelyen, Pozsonyban és Zsolnán is az egyházmegye megalakulásának első évfordulójára emlékeztek. Egy évvel ezelőtt, 2008. február 14-én hirdette ki Jozef Tomko bíboros az új szlovákiai egyházmegyei felosztást.

Pozsonyban, a Szent Márton-dómban Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek celebrált ünnepi szentmisét. Üzenetét, amelyet a Pozsonyi Főegyházmegye papjaihoz és híveihez intézett, telehíd segítségével közvetítették az esperesi kerületek székhelyeinek templomaiba a híveknek. Zvolenský érsek beszédében hangsúlyozta: „A társadalomban való jelenlétünknek és tevékenységünknek hiteles tanúságtétellé kell válnia Isten létezéséről és az emberi élet értelméről. Hivatásunk, hogy ennek az élő Istennek tanúi legyünk.“ A főpásztor arra is figyelmeztette papjait és híveit, hogy nemcsak pénzügyi, hanem erkölcsi válság korszakának idején élünk, s ezért fontos, hogy figyeljünk a kor kihívásaira és felmutassuk a valódi értékeket.
Pozsonyon kívül Zsolnán is megünnepelték egyházmegyéjük megalakulását a szlovák katolikusok. Tomáš Galis zsolnai megyéspüspök meghívására több szomszédos országból is magasrangú egyházi méltóságok érkeztek az ünnepségre, köztük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Jozef Tomko bíboros volt, aki tavaly a pápa legátusaként többek közt a zsolnai egyházmegye megalakulását is bejelentette. Tomko bíboros beszédében megemlítette, hogy hosszas vatikáni szolgálata idején már sok új egyházmegye megalapításának jóváhagyását kérte a pápától, s úgy érezte magát, mint a keresztapa, aki a keresztelőre viszi az újszülött gyermeket. Az ünnepi szónok kitért Szent Cirill és Metód apostoli tevékenységének jelentőségére: „Sikerült nekik a szeretet krisztusi üzenetét a szláv törzsek tagjainak kemény szíveibe beoltani. Sikerüknek titka a nyelv és a kultúra volt, vagyis az evangéliumot a nép nyelvében és életmódjában testesítették meg, amit ma inkulturációnak nevezünk.“ Tomko bíboros felhívta a figyelmet a vallási és polgári közösség harmonikus együttműködésének szükségességére, valamint buzdította a papokat és híveket, legyenek büszkék a zsolnai egyházmegyére, amely a cirill-metódi hagyomány folytatója.
Az ünnepi szentmisét követően délután került sor „Az Egyház és a pluralista társadalom“ elnevezésű szimpóziumra, ahol Erdő Péter bíboros is előadást tartott.

Felvidék Ma, atos, rcc.sk, Foto: Peter Zimen