Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegáció vezetője 2009. február 18-án késő este egyperces felszólalásában az európai nyelvhasználati jogokról beszélt.

Felszólalásában gratulált az Európai Parlamenti hivatalos honlapja készítőinek, az EP sajtóosztályának, amiért tiszteletben tartja a többnyelvűséget és az országok térképen a nemcsak az országneveket, hanem a helységneveket a honlap nemzeti nyelvén tünteti fel, így a honlap használói, az Unió állampolgárai anyanyelvükön tájékozódhatnak a másik 26 országról.
“A cseh nyelvű, Németországról szóló oldalon Köln Kolín, a holland lapon Keulen. A németországi Aachen Aix-la-Chapelle-ként szerepel. A szlovák nyelvű, Magyarországról szóló oldalon szlovákul vannak feltüntetve a városok nevei. Budapest Budapesť, Miskolc Miskovec. Szeged szlovákul Segedín, ezért javaslom, hogy ez is szlovákul jelenjen meg” – tájékoztatott a magyar képviselő.
Tabajdi szerint a XXI. század Európájában természetes, hogy egy magyar várost a szlovákok saját anyanyelvükön máshogyan hívjanak. Ugyanilyen természetes kell legyen, hogy a szlovákiai magyarok szülőfalujukat, szülővárosukat saját anyanyelvükön, magyarul hívják, magyar nyelvű tankönyveikben a magyar helységneveket használhassák.
“Üdvözlöm, hogy a Szlovák Parlament megszavazta a közoktatási törvényt, amely lehetővé teszi, hogy kisebbségi tankönyvekben először a kisebbség anyanyelvén, majd zárójelben szlovákul tüntessék fel a földrajzi neveket. Bízom benne, hogy a törvényt maradéktalanul be is tartják, így helyreállhat a korábbi status quo: a szlovákiai magyar közösség számára ugyanis ez a jog eddig adott volt” – zárta felszólalását a magyar szocialista EP-képviselő.

MTI