Az unió saját kibocsátás-csökkentési tervének elfogadása után szeretné előbbre mozdítani egy nemzetközi megállapodás létrejöttét is. Ezzel kapcsolatos elképzeléseit ismertette a Bizottság, melyben többek között javasolja, hogy 2015-ig az OECD valamennyi állama csatlakozzon egy uniós mintára működő, nemzetközi kibocsátás-kereskedelmi rendszerhez.

 

Az Európai Bizottság a héten erjesztette elő elképzeléseit a klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó nemzetközi megállapodással kapcsolatban. A javaslatok a koppenhágai cél megvalósítását szolgálják, vagyis azt, hogy az iparosodás előtti szinthez képest mért globális felmelegedés ne lépje túl a 2 Celsius-fokot.

A Bizottság véleménye szerint ennek eléréséhez a fejlett országoknak 2020-ig az 1990-es szinthez képest 30 százalékkal kell csökkenteniük együttes kibocsátásukat. Az Európai Unió 30 százalékos kibocsátáscsökkentésre vállalt kötelezettséget, ha más fejlett országok hasonló csökkentésekre szánják rá magukat, és már megtette a szükséges intézkedéseket saját kibocsátásának 20 százalékos csökkentése érdekében. A fejlődő országoknak 2020-ig 15–30 százalékkal kell mérsékelniük együttes kibocsátásuk növekedését az intézkedések hiányában előre jelzett szinthez képest.

A Bizottság javaslatot tett az OECD egészére kiterjedő szén-dioxid-piac létrehozása 2015-ig. A Bizottság tervei szerint ez 2020-ra már a jelentősebb feltörekvő gazdaságokat is magában foglalná, előrevetítve egy átfogó szén-dioxid piac kiépítését.

Mindezek megvalósítása érekében a Bizottság javasolta az országok kibocsátásán és fizetőképességén alapuló nemzetközi finanszírozási források kialakítását. Az unió tagállamai az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer árveréseiből származó bevételei egy részét is felhasználhatnák a fejlődő országok támogatására.

A javaslatok az előterjesztést követően a Tanács, az Európai Parlament és az Unió tanácsadó szervei elé kerülnek. Az Európai Tanács válasza márciusban várható.

Euvonal