Az Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés magyarországi egyesülete 2009. március 30-án, hétfőn 9.30 órára évi rendes közgyűlést hív össze a székhelyére, Balassagyarmatra, a Városháza dísztermébe.

A közgyűlés programja:

1./ Elnöki köszöntő.
Elnöki beszámoló: az Ipoly Eurorégió 2008. év tevékenységének értékelése, annak elfogadása;
2./ Titkári beszámoló a 2008. évi eseménynaptár alapján:
2.1. Fontosabb évi eurorégiós történések kiemelése, többek között az AEBR (Gronau) Határon Átnyúló Együttműködések Európai Szövetségében való megfigyelői státusz első évének tapasztalatairól, Martin Guillermo Ramirez főtitkárral történt újabb találkozások (Oberndorf – Laufen-i Konferencia) tapasztalatairól;
2.2. A 2008. évi szakmai összefoglaló, s annak kiegészítése, elfogadása;
2.3. A 2009. évi általános szakmai munkaterv ismertetése, s annak elfogadása;
2.4. A négy Ipoly Eurorégiós Munkacsoport éves munkaterveinek ismertetése:
2.5. Kulturális csoport évi feladatai > koordinátor: Németh Péter Mikola
a./ május-június-október-november, az Ipoly Eurorégió Szabadegyetem 2009. évi kurzusainak tematikája az irodalmi turizmus összefüggésében, különös tekintettel az évfordulóinkra: Kazinczy (1959–1831) a nyelvújító > Apáczay (1625–1659) az enciklopédikus tudás képviselője > Bél Mátyás (Ocsova, 1684– Pozsony, 1749) a földrajzi, történelmi és nyelvészeti ismeretek szószólója > Jannus Pannonius (1434–1472) a reneszánsz magyar költő > Káldi György (1573–1634) a biblia fordító > Kőrösi Csama Sándor (1784–1859 ) őshaza kutató, tibetológus, az angol–tibeti szótár megalkotója > Szeder Fábián (Csáb, 1784–1859) a Szt. Benedek rendi szerzetes, tudós, nyelvész > Vikár Béla (1859–1945) > népzenekutató > Radnóti Miklós (1909–1944) a szlovákiai gömöri Radnót községből származó, tragikus sorsú költő > Benedek Elek (1859–1929) a nagy meseíró életművét alapul véve;
b./ Július 25-én, CSELKA EMLÉKNAP az Ipoly Eu-ban: Vámosmikolán – Ipolyszalkán /Salka/ Cselka Károly ludirektorra és fiára Cselka Nándor (1834-1897) püspökre, egyházi íróra emlékezünk; Ipolybélen/Bielovce községekben a Honvédhősökre
és Simonyi Sándor 1848/49-es szabadságharc és forradalom Lovas Nemzetőr honvéd főhadnagyára emlékezünk a tavaly állított Kopjafánál; Cselka-emlékhíd építésének terve
az Ipolyon land’art/tájművészeti alkotás formájában Vámosmikola
és Ipolybél/Bielovce közötti Ipoly szakaszon holland képzőművészek közreműködésével,
c./ Július 26-án, SZENT ANNA NAPI PALÓC BÚCSÚ Balassagyarmaton Eurorégiós hagyományőrző csoportok részvételével;
d./ Aug. 14-15-16-án, EKSZPANZIÓ XXI. > Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó az Ipoly Eurorégióban és a Dunakanyarban: ezúttal Verőcén és Visegrádon; Tematika: HraBaliÁNák / A SÖR >>> „ReAnGeLiZáCiÓ” /VisszaAnGyaLít;
e./ Szeptember 19-én, IPOLY EU. SZABADEGYETEM a VII. Templomos Napok a Kulturális Örökség Napjai alakalmával az Eurorégióban: Nagybörzsönyben, Bényben/Bina és Százdon /Sazdice;
f./ Szeptember 20-án, EGY ÉVTIZED AZ IPOLY EURORÉGIÓBAN című Európa Nap: Jubileumi rendezvény, dokumentumkiállítás Balassagyarmatom a Madách Könyvtár Galériájában, továbbá kulturális események Terényben az ARTTÉKA Istálló Galériájában és Hodályában, valamint Ipolyságon/Sahy;
g./ Szeptember 25-26-án IPOLY EU. SZABADEGYETEMEN VII. Madách Tanulmányi Napjai a Madách Szimpóziummal együttesen az Ipoly Eurorégióban:
Csesztvén >Balassagyarmaton és ezúttal Horpácson a Mikszáth-i életmű bekapcsolásával;
i./ Dec. 19-20-23-24-én MIKOLAI Betlehemi Játékok az Ipel’-Ipoly Eu-ban;
2.4.2. Stratégiai, Eu. Integrációs csoport évi feladatai: Kordinátor: Bögös Tamás pm.
a./ AEBR-ben, vagyis az Eurorégiók Szövetségében betöltött 2 éves megfigyelői státusz szempontjairól, várt és remélt gyakorlati hasznáról;
b./ Az Ister Granum Eurorégióval kötött korábbi együttműködési megállapodás megújításának lehetőségeiről, szempontjairól;
c./ A NEOGRADIENSIS Eurorégióval való kapcsolatfelvételről;
2.4.3.Területfejlesztési Csoport évi feladatai: > Koordinátor: Fáy Dániel pm.
a./ Az Ipoly – hidak virtuális és valóságos újjáépítéséről; A jelenlegi átkelőpontok lebontása elleni tiltakozás megfogalmazása;
(állásfoglalás)
b./ Az Ipoly Eu. Térségében működő vasúthálózat jelenéről és jövőjéről; (állásfoglalás )
2.4.4.Erőforrás és pénzügyi munkacsoport évi feladata:
Koordinátor:Szórágy Gyuláné pm.
a./ Pályázatok előkészítése: INTERREG III., az NCA Működési pályázat, az NKA Szakkollégiumaihoz beadott soros pályázatok, továbbá a EU. Határon Átnyúló magyar-szlovák, valamint magyar-magyar kapcsolatok építését szolgáló pályáztok lehetőségeiről;
b./ A felajánlható 1 % fontosságáról !;
c./ Évek óta felhalmozódó tagdíj befizetésekből származó kintlévőségek bevételének módjáról, jogi érvényszerzése útjáról, kezelhetősége formájáról;
3. A 2008. évi gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés ismertetése, szükség esetén kiegészítése, elfogadása;
3.1. A 2009. évi költségvetés előterjesztése, s annak elfogadása;
4. Tagrevízió, valamint új tagfelvételek;

14 órától a Városháza Dísztermében (a fenti címre) elnökségeik által összehívják az IPEL’-IPOLY EURORÉGIÓ 24 tagú, soros,
2009. évi rendes Közgyűlését, amelynek témái az alábbiak lesznek:
1./ Szövetségi elnöki és alelnöki tájékoztató és beszámoló az Ipel’ – Ipoly Eurorgion jelenlegi helyzetéről, az Ipoly Eurorégió és az Ipel’sky’ Euroregion együttműködése alakulásáról; Az AEBR (Gronau) Határon Átnyúló Együttműködések Európai Szövetségében való megfigyelői státusz első évének tapasztalatairól, Martin Guillermo Ramirez főtitkárral történt újabb találkozások (Oberndorf – Laufen-i, ill. /Bratislava/Pozsony-i INTERACT Konferencia) tapasztalatairól;
– Az Ipel’–Ipoly Eurorégió elnöki és alelnöki szakmai beszámolójának elfogadása;
2./ Diplomáciai és stratégiai feladatok egyeztetése a jövőre nézve:
a./ AEBR-ben, vagyis az Eurorégiók Szövetségében betöltött 2 éves megfigyelői státusz szempontjairól, annak várt és remélt gyakorlati hasznáról a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés összefüggésben; A 600 EURO-s megfigyelői díj, majd
a későbbi 1 800 EURO-s tagdíj megteremtéséről;
b./ Az Ipel’–Ipoly Eurorégió gyakorlati működési feltételei megteremtéséről, az EGTC létrehozásának jogi lehetőségeiről, feltételeiről; Iroda + alkalmazottak + pályázatírók;
c./Az Ister Granum Eurorégióval (Esztergom–Párkány/Stúrovo – Nyitra/Nitra) történő hosszabbtávú, széleskörű együttműködési megállapodás előkészítése;
d./ A NEOGRADIENSIS Eurorégióval (Losonc/Lucenec–Salgótarján) a NÓGRÁD Megyei Közgyűléssel, illetve a Területfejtési Tanáccsal való kapcsolatfelvételről, az együttműködés esetleges lehetőségeiről, feltételeiről;
3./ A MUNKACSOPORTOK és az IPOLY- híd Bizottság munkájának értékelése.
Állásfoglalások:
a./ Az Ipoly – hidak virtuális és valóságos újjáépítéséről; A jelenlegi átkelőpontok lebontása elleni tiltakozás megfogalmazásával;
b./ Az Ipoly Eu. Térségében működő vasúthálózat jelenéről és jövőjéről;
c./ BÖRZSÖNY – egy változó kistáj az Ipel’– Ipoly Eu-ban > NÉPRAJZOS pályázat célja, a kutatás terve és menete, várható eredmények > Csukovits Anita néprajzos, muzeológus ismertetője alapján;
4./ Közös Pályázatok: EU. Határon Átnyúló Magyar-Szlovák Kapcsolatok építésére;
5./ Közös Kulturális rendezvények, programok;
– 10 éves az Ipoly Eurogiós magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés. Az évfordulós rendezvény előkészületeiről Ipolyságon/Sahy – Balassagyarmaton;
6./ Közös Honlap + levelezési program megvalósításáról;
7./ Tetszés szerinti egyebek.

Medvácz Lajos elnök, Hrubík Béla alelnök, Németh Péter Mikola titkár