Duray Miklós, a szlovák parlament emberjogi bizottságának tagja a következőket nyilatkozta a Pátria Rádiónak a szlovák – magyar bizottsági ülés után: „Nyugodt, békés és tárgyilagos hangvételű volt a két parlament emberjogi bizottságának a találkozója. Azok az indulatok, amelyek az elmaradt budapesti találkozó után felgyülemlettek, azok teljesen megszűntek és feloldódtak. Érthető módon sok mindenben nem alakulhatott ki azonos nézet a két bizottság között, hiszen teljesen más megközelítése van Magyarországon a kisebbségi kérdésnek, mint Szlovákiában. Déli szomszédunk elismeri a kisebbségek kollektív jogait, Szlovákia viszont nem. Ez a különbség a jogállásukra és alkotmányos értelmezésükre is. Ugyanez vonatkozik a kisebbségi önkormányzatok létére Magyarországon és nem létére Szlovákiában, valamint minden egyéb olyan jogra, amelyek a nemzeti önazonossággal, identitással függenek össze.

A honismereti tankönyv ügye is téma volt. Szlovákiában nemcsak a törvénymódosítás elfogadása okozott problémát, hanem azt követően is gondot jelent annak gyakorlati alkalmazása.

A Pátria Rádió ügyét a szlovák parlament vegyes bizottságának tagjai megpróbálták technikai kérdéssé lefokozni. Azzal egyet is lehet érteni, hogy valóban műszakilag probléma. De mivel nincs megoldva, ezért politikai ügyé vált.

Ami a dunaszerdahelyi szurkolók elleni rendőrségi brutalitást illeti, ez valószínűleg a továbbiakban is téma marad, mert az ügy nem csak Szlovákia belügye. Magyar állampolgárok is voltak az elszenvedői között, ezért Magyarországot közvetlen érinti. A téma fölött nem lehet elmenni egy kézlegyintéssel. Tény az, hogy mind a szlovák, mind a magyar fél ezt a kérdést hideg fővel és nyugodt hangnemben közelítette meg. Egyetértettek abban, hogy jogot sérteni nem lehet . A szlovák fél inkább azon az állásponton van, hogy nem történt jogsérelem, a magyar fél szerint viszont igen. A két bizottság között valószínűleg ősszel folytatódnak a tárgyalások,”- fejezte be mondanivalóját Duray Miklós.

Felvidék Ma, sk