Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján az ünnephez méltó megemlékezésre került sor Nagyszelmencben.

A szép számban megjelent helyi lakosokon kívül a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a közeli és távolabbi településekről érkezők is. A megemlékezés fényét emelték a Magyarországról, Sárospatakról, Kárpátaljáról, Kisdobronyból és az Erdélyből meghívott vendégek.
2009. március 15-én vasárnap, 11 órai kezdettel a helyi református lelkipásztor, Mártha Géza esperes igehirdetése nyitotta meg a szíveket az azt követő ünnepi megemlékezés üzenetének befogadására.
Gilányi István nagyszelmenci születésű tanár, a rendezvény fő szervezője üdvözlő szavait Dobay Béla sárospataki történész ünnepi beszéde követte.
A megemlékezés központi részét képezte a református templom falán elhelyezett emléktábla leleplezése, megáldása és megkoszorúzása.

Az emléktábla tisztelgés kíván lenni
Pazar József (1828 – 1882) Isten és a gyülekezet szolgája, Kisdobrony szülötte, Sárospatak diákja, szabadságharcunk (1848-49) altisztje, zászlajának megőrzője, Nagyszelmenc lelkipásztora, református templomának építője előtt.

Gilányi István szervező, az emléktábla állíttatója ezúton is köszönetet mond az ünnepi műsorban közreműködő sárospataki, kisdobronyi és nagyszelmenci diákoknak valamint, mindazon segítőinek határon innen és túl, akik munkáját segítették

Felvidék Ma, T.A.


Pazar József emléktáblája


Dobay Béla történész ünnepi beszéde