A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet felvidéki magyar települések magyar nyelvű üdvözlő tábláinak és vendégköszöntő tábláinak az elkészítésére. A versenypályázat része annak a programnak, amelyet a Rákóczi Szövetség a szlovákiai magyar nyelvhasználat ösztönzése céljából valósít meg.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén járuljon hozzá a szlovákiai magyar települések magyar nyelvű üdvözlő tábláinak, vendégköszöntő tábláinak, a település nevezetességeit bemutató információs tábláinak az elkészítéséhez, illetve ezen táblák elhelyezésének költségeihez.

A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke
A Rákóczi Szövetség az arra érdemes pályázatok között összesen 1000 000 Ft összeget oszt szét vissza nem térítendő támogatás formájában.
Jelen pályázati kiírásra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 150 000 Ft támogatás nyújtható.

A pályázók köre
A pályázati kiírásra olyan, szlovákiai magyar települési önkormányzatok nyújthatják be pályázati igényüket, amelyek a szlovákiai nyelvtörvény rendelkezései alapján jogosultak kétnyelvű feliratok használatára (azokon a települések, ahol a magyar nemzetiségű lakosok részaránya meghaladja az összlakosság 20%-át) és nyertes pályázat esetén vállalják ezek elhelyezését .

A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. április 5.

Pályázati anyagok beszerzése:
A pályázati kiírás és adatlap letölthető a Rákóczi Szövetség honlapjáról, valamint a www.nekedmagyar.hu honlapról.

A Pályázatokkal kapcsolatos további információ a Rákóczi Szövetség alábbi elérhetőségein kérhető:
Tel: 0036-1/201 30 67, fax: 0036-1/212 8891, e-mail: felvidek@rakocziszovetseg.hu