Rimaszombatban április 8-án a térség polgármesterei találkoztak annak érdekében, hogy a Gömör Európai Területi Együtműködési Csoportosulás létrehozásának előkészületeiről tanácskozzanak.

Az ISFA nem nyereség-orientált szervezet nevében Simon Zsolt parlamenti képviselő és a projekt koordinátora, Boros András szervezte a találkozót Rimaszombatban. Tizenkét tagú bizottság alakult, a főleg nagyobb települések, falvak polgármestereiből, akiknek a feladata a következő összejövetelig – amelyet április 21-re terveznek – javaslatok, elképzelések, feladatok előkészítése és feltérképezése a térség adottságaira nézve.
Simon Zsolt szerint fontos volna egy ilyen találkozás Magyarországon is, amit majd természetesen követnie kell egy közös találkozásnak, mindkét ország határ menti régióiból, hogy az együttműködés hasznos és gyümölcsöző legyen.

Az ülésen Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgatója, valamint a hivatal munkatársai, Rajnai Gábor és Majoros András előadók is részt vettek.
A szlovák-magyar határon átnyúló közös térségfejlesztés a célja a Gömöri Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak, amelynek létrehozását a régió szlovákiai és magyarországi települései kezdeményezték – közölte a találkozó utánTörzsök Erika.

Törzsök Erika erről Rimaszombatban részletesen tájékoztatta a résztvevőket, akik a jövőbeni lehetőségeket, elképzeléseket és terveket is mérlegelték. Szó volt például az alternatív energiatermelésről, a környezetvédelemről, a regionális infrastruktúráról és a turisztikáról is. A főigazgató elmondta: az Európai Területi Együttműködési Csoportulások (ETEC) egyszerű, átlátható együttműködési struktúrát biztosítanak. Ha az országhatárok különböző oldalain működő önkormányzatok közös projekteket kívánnak megvalósítani, nem kell partneri hálózatot kialakítaniuk, vagy tükör-pályázatokat benyújtaniuk. Az ETEC-cel ugyanis létrejön egy egységes menedzsment, hatékonyabban lehet pályázni az uniós forrásokra. Mint megjegyezte: az ETEC nem helyettesíti, hanem kiegészíti az eurorégiót.

“Olyan célok megvalósítása érdekében indulhat meg közös gondolkodás, amelyek nemcsak egy-két települést érintenek a határ két oldalán, hanem az egész térség közös projektjeként jelenhetnek meg” – fejtette ki Törzsök Erika. Megjegyezte: az Európai Területi Együttműködési Csoportulások jó lehetőséget nyújtanak a kevésbé fejlett térségeknek is, hogy összefogással uniós forrásokhoz jussanak.

A csoportosulás létrehozásának előkészítését szerdán Rimaszombatban tárgyalták meg a régió szlovákiai oldalán lévő települések polgármesterei. A tanácskozásra mintegy 100 település polgármestere kapott meghívást, s közülük 65-en részt is vettek a megbeszélésén. Várhatóan a jövő héten lesz a csoportosulás megalakítását előkészítő tanácskozás ülése a régió magyarországi oldalán – jegyezte meg Törzsök Erika.

A főigazgató szerint az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások létrehozását az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006-ban elfogadott rendelete teszi lehetővé az államhatárok mentén, illetve a régiók között. Az egyes régiók településeinek önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező közös szervet hozhatnak létre. Az új jogszabályt Magyarország az elsők között vezette be a hazai törvények keretében. Közös vállalkozások válnak lehetővé az adott térségekben, mégpedig a kormányoktól függetlenül.

MTI, Felvidék Ma, Molnár Zs.