2009. április 18-án zajlott a Csemadok 35. Rozsnyói Járási Konferenciája a Történelmi Városháza kongresszusi termében.

Tóth Sándor elnökségi tag megnyitója után kultúrműsorral köszöntötték a konferencia résztvevőit a református egyházközség alapiskolájának citerazenekara és népdalcsoportja, valamint a Berzétei BERKŐCE néptánccsoport.
A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, a javasló bizottság és a jelölő bizottság megválasztása után Vanyo Ilona, a Területi Választmáby megbízott elnökének beszámolója következett az előző konferenciától eltelt időszak tevékenységéről.
Értékelésében előrebocsájtotta, nehéz három év van mögöttünk, ám a vezetőség valamennyi tagjának áldozatkész munkájának köszönhetően és az alapszervezetek hathatós segítségével minden célkitűzésünk és programtervezetünk megvalósult.
Minden évben megrendezésre kerül a Tompa Mihály szavaló és prózamondó verseny, és az “Édesanyám rózsafája” népzenei vetélkedő. Gazdag programokkal valósultak meg a Gömöri Kulturális Napok – nyitó program, benne minden alkalommal a Nemzetközi Népművészeti Kiállítás Rozsnyón, nevezetes a nemzetközi kórustalálkozó. Jó visszhang kíséri a Gömöri Bált, amely minden évben más és más színhelyen valósul meg gömöri ételek, szokások, sajátosságok felelevenítése kíséretében.
A CSEMADOK TV társszervezésében valósult meg a Felvidéki Lármafa-találkozó, több helyszínnel, sok színes programmal számos felvidéki, erdélyi, magyarországi résztvevővel.
“Az Országos Kulturális Ünnepségeket /OKÜ/ 2006-ban és 2007-ben rengeteg probléma és gáncsoskodás ellenére is Gombaszögön rendeztük meg, 2008-ban pedig a jubileumi ötvenedik ünnepségnek Rozsnyó és Berzéte község adtak otthont”, mondta, és megköszönte azoknak akik feladatot vállaltak a program megvalósításában.
Tömör értékelésében az elnökasszony kitért a gombaszögi építkezés tényére, amelyben leszögezte, a mai napig az illetékes hivatalok elbírálásra vár a beruházás minden hátráltatójának és hibaelkövetőjének megállapítása. “A kivitelező cég, az építés-vezető és ellenőr hiányos és végtelenül felelőtlen munkájának lett áldozata a területi választmány. Az állammal szembeni adósságunk végett megfosztottak voltunk pályázati lehetőségektől, és valójában ezért valósult meg Rozsnyón a félévszázadját ünneplő kulturális rendezvény a CSEMADOK központi szervének segítségével”, hangsúlyozta.
A leköszönő elnökasszony tisztelettel megköszönte az ugyancsak leköszönő választmány tagjainak minden igyekezetét és munkáját és az alapszervezeteknek elismerését fejezte ki az elvégzett sikeres kulturális tevékenységekért.
A gazdasági beszámolóból, amelyet a választmány titkára, Füzék Erzsébet tartott, teljes betekintést nyerhettek a küldöttek az elmúlt három év gazdálkodásába.
Közgyűlést Hrubík Béla, a CSEMADOK országos elnöke is megtisztelte jelenlétével.
A CSEMADOK 60 éves fennállásának jegyében közösségmegtartást és közös akaratok és célok szempontjainak betartását helyezte előtérbe: identitástudatunk megőrzése a fontos és első számú feladata a szlovákiai magyarságnak. A szekér, amely olykor és egyre gyakrabban már nem könnyű, közös legyen és félelem nélküli az eltökéltségünk az anyanyelvünk használata iránt. A “60 éves öreg tölgy”-nek valamennyi gyökere fontos és alatta mindenkire szükség van az igaz tettek és igaz cselekedetek vonzatában.
Lélekemelő gondolatainak megosztása után köszönetet mondott a Rozsnyói TV-nek és a járás alapszervezeteinek elvégzett munkájukért, felszólítva a tettrekészségre és közös akaratra.

A közgyűlés 75 meghívott küldöttjéből 58 küldött vett részt, így a konferencia határozatképes volt.
A tisztújító közgyűlés küldöttei mindezek után megválasztották a következő három évre a TV elnökét Vanyo Ilona személyében és 13 tagú területi választmányát, valamint a 3 tagú ellenőrző bizottságot. Az új területi választmány egyhangúlag hagyta jóvá titkárát,
Füzék Erzsébetet.
Az újonnan választott elnökasszony zárszavában köszönetét fejezte ki a bizalomért, megköszönte a leköszönő tagok munkáját és mindenkinek jó egészséget és kitartó kultúrmunkát kívánva a közgyűlést bezárta.
Kötetlen beszélgetéssel és a Három Rózsa étterem által felszolgált ünnepi ebéddel fejeződött be a Csemadok XXXV. Rozsnyói Járási Konferenciája.

Felvidék Ma, sze