Az országot elérő gazdasági világválság a munkanélküliségi adatokban is egyre inkább megmutatkozik. Március végén az országban a munkanélküliségi ráta már átlépte a 10 százalékot, és még nem lehet tudni, hogy mikor következik be pozitív fordulat.
Gazdasági elemzők a munkanélküliség további növekedését várják, amivel az ország exportja folyamatosan esik. A munkaerő-piaci megfigyelők szerint a munkanélküliség problémáját nehezen lehet megoldani úgy,  ha nem hajtanak végre megfelelő reformokat. A recesszió idővel véget fog érni, ugyanakkor nem mindegy, hogy az ország milyen gyorsan fog tudni bekapcsolódni Európa gazdasági vérkeringésbe.A válság hatása leginkább az exportorientált ágazatokban érezteti hatását, és főleg ezeken a területeken nő az elbocsátottak száma. Az ország exportja ráadásul nagyban függ Németországtól, ahol szintén egyre rosszabbá kezd válni a gazdasági helyzet. A Postabank elemzője, Eva Sárazová szerint az év végére 12,6 százaléknál fog tetőzni a munkanélküliek száma. Szerinte a munkanélküliség nemcsak az ország, hanem más európai uniós országok gazdaságának visszaesése miatt is növekszik, mivel egyre többen térnek haza azok is, akik más államokban veszítették el a munkájukat.

A regisztrált munkanélküliek száma március végén elérte a 10,33 százalékot, amely 2,74 százalékkal volt magasabb a 2008-as adatokhoz képest. A munkaügyi hivatalok 273 779 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván, ami 16 215-tel több, mint február végén. A munkanélküliségi ráta a besztercebányai régióban a legmagasabb, ahol elértre a 16,91 százalékot. Ezt követei az eperjesi régió 15,62 százalékkal, majd a kassai 15,30 százalékkal. A legalacsonyabb a pozsonyi régióban mintegy 2,97 százalékkal, illetve a nagyszombatiban 6,18 százalékkal.. Michal Páleník, a Foglalkoztatási Intézet vezetője szerint a legnagyobb baj, hogy az ország munkaerejének rugalmatlansága miatt a munkanélküliég hosszú távon marad fenn. Ráadásul a népesség mobilitása is alacsony, ezért még napjainkban is nem egy állás vár betöltetlenül. Páleník szerint továbbá az is fontos tényező, hogy az országban az egész életen át tartó tanulás folyamata az egyik legalacsonyabb az Európai Unión belül, illetve a képzésekre fordított pénz is. Éves átlagban egy munkanélküli továbbképzésére 12 eurót költ az állam, amely összeg Ausztriában 5000 euró körül van.

Felvidék Ma, spectator.sk, VZS