A Szövetség a Közös Célokért társulás április 17-én Dunaszerdahelyen, a városháza dísztermében tartja közgyűlését, amelyet egy szakmai szemináriummal kötöttek össze. Pogány Erzsébetet, a társulás igazgatóját kérdeztük, milyen programot állítottak össze, és kik vesznek részt a rendezvényen.
A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás jogi személyek érdekvédelmi szövetségeként működik 2001 óta. A közgyűlést a szövetséget alapító öt felvidéki országos szervezet küldöttei alkotják, tehát a Csemadok, a pedagógusok szövetsége, a szülők szövetsége, a cserkészszövetség és az MKP által delegált küldöttek. Az ő munkájukat szeretnénk segíteni akkor, amikor a közgyűlésre olyan magyarországi és szlovákiai előadókat hívtunk meg, akik különböző pályázati lehetőségekről számolnak be.
A szövetségünk létrehozásakor, 2001 novemberében, az elsődleges feladatunk az ún. státustörvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás volt, ekkor épült ki a tájékoztató irodahálózat Dél-Szlovákia 11 városában. A dunaszerdahelyi programunkon azt szeretnénk bemutatni, hogy sokrétű tájékoztató feladatot látunk el, és elsősorban a régiófejlesztésre összpontosítunk.

Kik lesznek az előadók?

Bauer Edit, az Európai Parlament felvidéki képviselő asszonya az Európai Unióban számunkra is megnyílt határok felettei együttműködési lehetőségekről tart előadást. Nem véletlen, hogy ezt témát tűztük napirendre az első pontban, ugyanis 2003-tól a SZAKC részben európai uniós forrásból építi a tájékoztató hálózatát. Két korábbi sikeres EU-s pályázat után most újabb sikeres pályázatról számolunk be. A szlovák-magyar területi együttműködési program keretében kiírt pályázaton ugyanis sikeres volt a társulásunk, éppen a napokban értesültünk arról, hogy a határok feletti együttműködést segítő hálózatunk a monitoring bizottságban kedvező elbírálásban részesült. Erről és a korábbi sikeres EU-s pályázatainkról Andrássy Zsuzsanna, a projekt menedzsere fog beszámolni.
A Magyarországon elérhető, határon túli magyarokat segítő lehetőségekről is szó lesz. A Corvinus Támogatásközvetítő ZRT vezérigazgató asszonya, dr. Somogyiné Lesták Ágnes a kis- és középvállalkozóknak teremtett pályázati lehetőségekről tart előadást, dr. Nagy Imre, a Szülőföld Alap Iroda igazgatója pedig a határon túli magyarok számára leginkább elérhető támogatási forrásról.

A státustörvény végrehajtásáról mostanában kevesebb szó esik.

Valóban, ezt a tájékoztatási űrt megpróbáljuk holnap kitölteni. Vadászi Krisztina, az egykori belügyminisztériumban a magyar igazolványok rendszerének elindulásakor is vezető beosztásban volt, ma a Közigazgatási és Elektornikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában az E-közszolgáltatások Főosztályának vezetője, és előadásában a magyar igazolvány rendszer működéséről fog szólni.
El kell mondanom, hogy Magyarországon éppen a magyar igazolványok ügyintézésében alkalmazták először a közigazgatási eljárásban az informatikai eszközöket, nagyon büszkék lehetünk rá, hogy bár nem vagyunk a közigazgatási eljárás része, mégis a mi tájékoztató és közvetítő munkánknak is része van abban, hogy a rendszer sikeresen működik ma is.

Az Emagyar pontok működése körül most mi a helyzet?

Amikor Magyarországon folyamatosan azzal szembesültünk, hogy a határon túli magyarokat segítő, 1989-től működő intézményeket, mint a HTMH-t, Illyés Közalapítványt megszüntetik, ezzel egyidőben indult el a Magyarság az Információs Társadalomért program, amelyet 2003-ban az akkori Informatikai és Hírközlési Minisztérium gondozott, ennek köszönhetően jöttek létre a közösségi internetezési helyek, az Emagyar pontok. Kisebb-nagyobb szünetekkel a mai napig él a program, pedig közben háromszor is megszűnt az az intézmény, amelyikhez az Emagyar pontok rendszere tartozott. A Miniszterelnöki Hivatal egyik szakmai tanácsadója, dr. Szentgyörgyi Lajos ismerteti a program lényegét, az Emagyar pontok működésének feltételeit, a támogató elvárásait ezekkel a közösségi tájékoztató pontokkal szemben.
Tehát azt remélem, hogy akik elfogadták a meghívásunkat, elsősorban a SZAKC alapító szervezetének képviselői, szakértők, közéleti személyiségek, az irodahálózat munkatársai meggyőződhetnek arról, hogy sokirányú, a szlovákiai magyar közösséget szolgáló programokban veszünk részt, ezeknek köszönhetően működik ma is a Szövetség a Közös Célokért tájékoztató irodahálózata.

Felvidék Ma, bobxy