A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) 2009 május 9-én, Paláston (Felvidék) tartotta idei első ülését. Az ülésen megjelentek az anyaországi két szövetség (MCSLSZ és MCSSZ) mellett az erdélyi (RMCSSZ), felvidéki (SZMCS), kárpátaljai (KáMCSSZ), vajdasági (VMCSSZ) és a nyugati (KMCSSZ) magyar cserkészszövetségek elnökei és főbb tisztségviselői.
Az ülés résztvevői meghallgatták a tagszövetségek beszámolóit az elmúlt időszak eseményeiről. Tárgyaltak a SZMCS által kiadott Cserkész c. lapnak, a szövetségek közös cserkészlapjának további fejlesztési feladatairól. Tapasztalatot cseréltek a 2008-as bécsi Betlehem Láng átvételéről ,és a múlt novemberben tartott lengyel-magyar cserkészszövetségek találkozójáról.
Nagy megelégedéssel hallották, hogy a lengyel testvérszövetségek a MCSSZF mintájára egy saját Forumot alapítanak, melynek feladata a nyolc létező (főleg kisebbségi) cserkészszövetséget összetartása lesz.
A tanácskozás két további fontos részeként a MCSSZF céljairól tartott ötletbörzén sikerült a legfontosabb célok megállapítása. Ezekre a délután folyamán előzetes tervek készültek. Szintén határoztak a MCSSZF további vezetőképző tevékenységéről. A három élű próbálkozásban új csapatparancsnokok kiképzése, magasabb szintű cserkész-vezető azaz -tisztviselőképzés és vezetői szaktovábbképzés (például pályazat írásban) szerepel. Ezeknek a részleteit egy öttagú bizottság dolgozza ki.
Összeállították a MCSSZF közös programjainak listáját az elkövetkezendő hónapokra:
Magyar Együttartozás Tüze (világszerte, augusztus 20)
MCSSZF őszi űlése (Szabadka, 2009. szeptember 18-21)
Betlehemi Békeláng (Bécs, december)
Nyugati emléktúra 2010. április 30 – május 2 között a KMCSSZ emlékhelyeinek meglátogatására, egyben MCSSZF tavaszi gyűlése.
E mellett a jubileumi 2010 (első magyar cserkészcsapat beindulása) és 2012 évek (a Magyar Cserkészszövetség megalakulása) közti idő nagyobb horderejű eseményeinek tervezését is beindították.

Felvidék Ma, KMCSSZ Sajtószolgálata