Május elejétől látható a Pozsonyi Magyar Galériában (a Csemadok székházában) az Írás című nagyszabású tárlat, ahol mintegy ötven művészeti alkotáson keresztül mutatják be munkáikat a budapesti Olajág Keresztény Művészeti Társaság tagjai.

Az ötven tagú művészeti formáció immár harmadik alkalommal mutatkozik be az említett galériában, így az évente megrendezett, különböző témaköröket feldolgozó vándorkiállításaikat a pozsonyi értőközönség is megtekintheti.
Amint ezt a tárlat címe is elárulja, az idei év témája – az írás. Oláh Szilveszter szobrászművész, a Társaság elnöke elmondta, hogy a kiállításon résztvevő huszonnégy budapesti képzőművész korábban nagy örömmel fogadta azt a lehetőséget, hogy az emberiség egyik legnagyobb szellemi találmányának, az írásnak a témakörét dolgozhatják fel – képzőművészeti alkotásaikon keresztül. A kiállításhoz egy jól szerkesztett, nagyon szép, színes reprodukciókkal kiegészített katalógust is kiadott az említett Társaság, melynek kísérőszövegei nem mással, mint az írás értelmével, céljaival, szükségességével foglalkoznak. Az alábbiakban ezekből idéznénk szövegrészeket.
Jelenits István: „A Biblia nem égből pottyant isteni levél, hanem emberi könyv is, könyv a könyvek között. Mert Isten egészen gyöngéden kapcsolódott bele az emberek egymással folytatott dialógusába. A mi szavainkat akarta használni, hogy megértsük őt. Egymással folytatott eszmecserénket tisztította föl, az igazságért, a megértésért, pontosabb szóért küszködő embert tette meg az ő igazságának tanújává. Amint ember lett az emberek között, úgy tett könyvet az asztalunkra a többi könyvünk közé, s ennek a könyvnek az igazi nagysága csak az előtt nyílik meg, aki emberi esetlenségeit, fogyatékosságait, s a többi könyvvel való testvéri kapcsolatát nem szégyelli tudomásul venni.”
Rieger Tibor: „Igaz ugyan, hogy a különféle írásokon keresztül az ember zsákutcákat bejárva, csak keservesen, sok-sok várakozás után juthat el Istenhez, ha egyáltalán eljut. Míg az ártatlan gyermeki lélek egyszerűen csak benyit Istenhez. Akkor hát legyünk írásellenesek? Ez könnyen megeshet, ha nem gondolunk arra, hogy nem kell a hit és az értelem között választani, és nem szabad a kettőt szembeállítani. Az értelemmel megáldott embert éppen az értelme segítheti eljutni a hithez.”
Hrubík Béla: „Amit leírsz, azért felelős vagy, mint a Kis herceg a rókáért. Ha egyszer megszelídítetted a gondolatot, attól kezdve a világra jöveteléig és a felnőtté válásáig felelős vagy. Forradalmakat robbanthatnak ki, és könnyeket csalhatnak még a ridegszívű emberek szemébe is, de alkalmakként mosolyt is varázsolhatnak az arcokra. A tiszta lelkű emberek tollából – tiszta lelkű írások születnek. Az írás ugyanis – a lélek tükre. Felemel, de le is taszít, megbánt, de meg is vigasztal. Mint az Isten. S mint az ige is istennél vala, talán az írásban is ő vezeti a tollunkat. Legalább is azokét, akik ebben az egyben biztosan hisznek.”

A kiállítás június közepéig látható, amely az idén már a hatodik tárlat a Pozsonyi Magyar Galéria szervezésében.

Felvidék Ma, Kalita Gábor