A magyar reformátusoknak pünkösd szent, felemelő ünnepe kicsit korábban jött az idén: május 22-én – mondta Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök vasárnap, a debreceni Nagytemplomban, utalva a Magyar Református Egyház egységesülését kimondó Alkotmányozó Zsinatra. A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke emlékeztetett arra, hogy a világ reformátusságának képviselői Genfben ezen a napon emlékeznek meg az 500 éve született Kálvin Jánosról.
A magyar reformátusok üzenete ezen az ünnepen, hogy nekünk az idén korábban jött pünkösd – emelte ki –, május 22-én vált világossá, hogy „Krisztus nélkül nem találjuk egymás kezét, nélküle hiába légiesülnek határok, nem válnak közösséggé azok, akiket határok szabdalnak el egymástól”.
Bölcskei Gusztáv az Apostolok Cselekedeteiből idézve utalt a pünkösdi evangéliumi történetre, amikor az egybegyűltek kérdezték Jeruzsálemben: mi akar ez lenni?
Ugyanígy kérdezték tőlünk – fogalmazott –, mi lesz május 22-én, s igazából mi sem tudtuk, mit készít Isten, hogyan visz át sok-sok félelmen, tétovázáson, hogyan hozza el a lelkünk megrendülésének szent ünnepét.
Rámutatott: május 22-én megértettük, hogy Isten összegyűjtő hatalma, összegyűjtő szeretete eggyé tesz. „Jó volt együtt lenni, átélni, milyen az, amikor lelkünk megrendül” – mondta a zsinat elnöke.
Áldott legyen az Isten, amiért így hozta el pünkösdöt, amiért megerősített bennünket hitünkben. „Krisztus a jövő, együtt követjük őt!” – zárta ünnepi igehirdetését az Alkotmányozó Zsinat jelszavával Bölcskei Gusztáv a debreceni Nagytemplomban.

Felvidék Ma, MTI, jag