Érsekújvár / Nové Zámky

 

A Nyitra, a Zsitva és a Turóc mente

Érsekújvár / Nové Zámky Dél-Szlovákia egyik legjelentősebb és legfiatalabb városa. Várdai Pál esztergomi érsek kezdte építeni 1543-ban a török ellen. Kezdetben Újvárnak, majd Oláhújvárnak mondták, építését ugyanis Oláh Miklós érsek fejezte be. Olasz hadimérnökök a XVI. század végén hatágú csillag alakúra korszerűsítették, erős bástyákkal, négyzetes hálózatú utcákkal látták el. A török hétszer ostromolta, majd 1663-ban elfoglalta, s 1685-ig ült benne. Ostromolták a királyi kézen levő várat Bocskai István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek hadai is. Vak Bottyán generális még fiatal tiszt korában kémszemlére lopakodott be a török  megszállta várba, felosont a mecset tornyába, az éneklő müezzint a tömeg közé vágta, majd a zűrzavarban kereket oldott. A várat 1704-ben a kurucok foglalták el a labanctól. 1706 tavaszán II. Rákóczi Ferenc a feleségével, Sarolta Amáliával tartózkodott néhány hétig Érsekújvárt, mialatt Nagyszombatban a császári és kuruc megbízottak béketárgyalásokat folytattak. A nagy kiterjedésű érsekújvári erődítményt a kuruc háborúk végeztével, 1724/25-ben a bécsi haditanács lebontatta, alig maradt meg néhány kisebb fala. Az egyetlen megmaradt bástyára Kálváriát építettek (1779). Egyik várkapuja a komáromi református templom udvarát díszíti. Mivel a várost 1945-ben szinte teljesen lebombázták, régi részeiből alig maradt meg valami. Érsekújvár híres szülötte Kassák Lajos költő; a Városi Hivatal (Ul. Bratov Baldigarovcov 18) földszintjén állandó Kassák-kiállítás van. A ballada szerint itt, „Érsekújvár piacán” – a mai főtéren (Hlavné námestie) – fejezték le 1710. január 3-án az áruló Ocskay László brigadérost. A főtéri plébániatemplom copf stílusban épült; ma már szinte elvész a modern házak között, pedig a torony 70 m magas. A ferencesek kolostora (Nám. Františkánov 1) 1631-ben épült, teljes rekonstruálása után a Helytörténeti Múzeum kap benne helyet, jelenleg csak az Anton Bernolák-emlékszoba tekinthető itt meg. Az Árva megyében született Anton Bernolák (1762–1813) 1797-től kezdve haláláig Érsekújvár plébánosa volt, itt is van eltemetve. Bernolák rakta le a szlovák irodalmi nyelv alapjait, s alapvető szlovák–cseh–latin–német–magyar nyelvű szótárt írt. A kolostor melletti ferences templom az egykori vártemplom.