Az év elején a párkányi önkormányzat több tervezett fejlesztésre nyújtott be pályázatot különböző állami tárcákhoz. A fejlesztések összesen több százezer euróba kerülnek, írja az Ister-Granum Eurorégió hetilapja, a Hídlap. A Terasy lakótelepen megálmodott két épület 24 bérlakását 1 029 750 euróból lehet tető alá hozni, a csatlakozó közművek, (utak, járdák, parkolók, vezetékek meghosszabbítása, illetve az épülethez csatlakoztatása) további 253 748 euróba kerül. A két lakótömb felépítésének 30 százalékos költségére az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásra pályázott az Építésügyi Minisztériumnál, a maradék 70 százalékra pedig egyszázalékos kamatra vonatkozó támogatott kölcsönre az Állami Lakásfejlesztési Alapnál. Az utóbbi, amelynek futamideje 30 év, zöld utat kapott. Az önkormányzat már rendelkezik egy nyitott számlával, amelyről szükség esetén pénzt lehet lehívni. A vissza nem térítendő támogatásra még nem jött meg a hivatalos értesítés, de mivel egybekötött dotációról van szó, jó esély van rá, hogy azt a város megkapja. Az építkezés vélhetően idén elkezdődhet, és ez esetben 2011 második felében a lakók be is költözhetnek új otthonaikba.

A közvilágítás csaknem negyedmillió euróra rúgó felújítását a városvezetés uniós támogatásból óhajtja megvalósítani, és ez ügyben a városi hivatal a gazdasági tárcánál pályázott. Az ötszázalékos önrész és a terv elkészítése az önkormányzatot terheli. A pályázat sikeres elbírálása esetén összesen 251 új lámpatest, 21 elosztószekrény és 47 oszlop cseréje valósulhat meg. A korszerű berendezéseknek köszönhetően a jövőben 37 százalékos, mintegy 29 000 euró költségcsökkenéssel lehet számolni. Évente 71,8 megawatt órával lesz kisebb a villanyszámla, és a karbantartásra fordítandó összeg is jelentős mértékben csappan. A közvilágítás felújítása a Bérespartot, a Fő, a Jesenský, a Comenius, az Újtemető, a Rákóczi, a Smetana, a Széchenyi, a Szent István és a Tűzoltó utcákat érinti.

Az előkészületi munkálatokon kívül – amelyet a szlovák alapiskola költségvetéséből finanszíroznak – a több célra hasznosítható műfüves pálya költsége 39 833 eurót tesz ki. Erre az összegre a kormányhivatalhoz tartozó, sportért felelős kormánybiztosnál pályázott a város.

A magyar alapiskola konyhájának, pontosabban az étterem berendezéseinek 13 860 eurós értékű felújítására az iskolaügyi tárcánál kellett „kopogtatni”. Ebből az összegből új sütőre, edényekre, munkaasztalra, az ételt melegen tartó pultra, tálakra, új ételkiadóra, számítógépre és fénymásolóra futja. Az ötszázalékos önrészt az iskola garantálja. Míg a Bartók utcai óvodában 3804 euróból a játszótéren új játékok és padok kihelyezését tervezik, a Szövetkezeti soron ismert óvoda vezetése 2349 euróból három számítógépet óhajt vásárolni. A támogató ez esetben szintén az iskolaügyi tárca lenne.

Két nagyobb volumenű pályázat idén nem járt sikerrel: a Bartók óvoda „tatarozását” célzó 419 586 eurós tervezet (szigetelés, sátortető, ablakok, fűtésrendszer) valamint a szlovák alapiskola 664 006 eurós hasonló projektje, ami a „C” pavilon, a folyosó és a tornaterem szigetelését, az ablakok-, az egész iskola fűtésrendszerének- és az osztályok berendezéseinek cseréjét célozta volna meg – olvasható a Hídlap cikkében.

Felvidék Ma, Oravetz Ferenc, Hídlap