Az alapiskolákban az elsősöket továbbra is csak négy formulációval, azaz jeggyel lehet értékelni: nagyon jó, jó, elégséges, elégtelen. A nemzeti párti Ján Mikolaj vezette Oktatási Minisztérium műhelyéből származó új „bizonyítványosztási rendszer“ május elsejétől érvényes. Bár lehetővé teszi, hogy akár egy „teljes oldalon” szóban is értékeljék a „tanító nénik” az elsősök tudását, a meghatározó az úgynevezett záróminősítés lesz, amikor is a négy előírt formuláció valamelyikével kell osztályozni a tudást.

„Az új módszer liberálisabb hozzáállást tesz lehőtévé az iskolákban” – kötötte az ebet a karóhoz Mikolaj csütörtöki sajtóértekezletén. Ľudmila Weissová-Bistáková, a „jó szóval” történő értékelés kidolgozója szerint a miniszter oktatási reformjával lényegében megszűnt az ő módszerének az alkalmazása. Rámutat, hogy ezzel befellegzett a gyermekekhez való egyéni hozzáállásnak, s a kiselsősök esetében a minisztérium jóval szigorúbb mércét használ, mint a többi diákéban. Miközben a felsőbb évfolyamokban 1-től 5-ig osztályozzák a tanulókat, az első osztályosokat csak négy jeggyel minősítik.

Jön az elektronikus bizonyítvány
Az oktatási tárca új módszertani utasítása változásokat hoz a félévi bizonyítványok kiosztásában is. A következő tanévben a gyerekeknek már nem kell – úgymond – visszavinniük az iskolába a nyomtatványt, mert a tanév végén másikat kapnak. „Nagy rendetlenség és káosz volt e téren. A gyerekek összegyűrt, bemaszatolt bizonyítványokat adtak vissza. Ezért egyszerűen úgy döntöttünk, hogy ma, amikor minden működhet elektronikus formában, amikor mindent meg lehet őrizni a számítógépek memóriájában, ez nem okozhat problémát” – fogalmazott az SNS-es miniszter. Mint mondta, a tárca csak az iskolák kérésének tett eleget. Weissová-Bistáková hangsúlyozza, hogy mindez felesleges munkát ró a pedagógusokra, mert az év végén mindent át kell másolniuk.
A reformban részt vevő elsősök és ötödikesek júniusban már elektronikus bizonyítványt is kaphatnak. A szöveget az iskolákban speciális, nyilvántartási számmal, címerrel és vízjellel ellátott papírra nyomtathatják. A minisztérium nagyon támogatja ezt a módszert. Állítólag nem szeretné, ha megismétlődne az a januári eset, amikor néhány magyar iskolában azért nem osztottak bizonyítványt, mert hiányoztak a nyomtatványok. Mikolaj szerint még néhány évig duális – elektronikus és hagyományos – bizonyítványosztási rendszer lesz érvényben azzal, hogy a 2008/2010-e s tanévben a másodikosokra és a hatodikosokra is, a 2010/1011-es iskolaévben pedig a harmadikos és a hetedikes tanulókra is kiterjesztik. Persze az elektronizálás pénzbe kerül, s a költségeket az iskolákkal fizettetik meg. A szoftverért a diákok számától függően 70–285 eurót kérnek az oktatási intézményektől.

Felvidék Ma, jag