A Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute – IPI) szerint a szlovákiai újságírásnak négy alapvető problémával kell szembenéznie.
Az IPI a sajtószabadság napja – május 3-a – alkalmából adott ki nyilatkozatot, amelyet Pavol Múdry, Štefan Hríb, Eva Babitzová, Vladimír Repčík és Róbert Kiraly írt alá.
„Az intézet szlovákiai tagozata tudatában van annak, hogy a média helyzetéért elsősorban az újságírók, a kiadók és a műsorsugárzók viselik a felelősséget. Ugyanakkor a minőségről és a felelősségről csak olyan közegben lehet vitát folytatni, amelyben a sajtószabadság szavatolva van” – mutat rá a nyilatkozat. Az IPI szerint a hiba a jelenlegi kormány által kierőszakolt sajtótörvényben és azon belül a leginkább bírált válaszadási jogban keresendő, amely jogot az olvasó abban az esetben is érvényesítheti, ha a szerző a valóságot állítja róla. Ezzel kapcsolatban a szervezet felszólítja a parlamentet, hogy helyezze hatályon kívül ezt a rendelkezést.
Az IPI vitába száll azzal is, hogy polgárjogi eljárás útján rendezhetők a személyiségvédelmi problémák. A sajtóintézet úgy látja, hogy olyan perek indulhatnak, amelyekre rámehet a kiadók „inge-gatyája”. Az aláírók szerint az „alpereseket” aggodalommal tölti el, hogy az ilyen ügyekben a bíróságok függetlenül döntenek-e, mivel az ítéletek gyakran nincsenek összhangban az európai normákkal. Ezért a szervezet képviselői úgy vélik, hogy a bírók bevonásával nyilvános vitát kellene tartani a szlovákiai sajtószabadságról.
Amint azt az IPI Szlovákia hangsúlyozza, a szlovákiai zsurnalisztika szempontjából továbbra is „problematikus” a közszolgálati média helyzete. Ezzel összefüggésben mindenekelőtt a Szlovák Televízió, a Szlovák Rádió és a Szlovák Sajtóügynökség igazgatója megválasztásának módja és az ad alapot a kritikára, hogy a pártok a menedzsmenteken keresztül politikailag irínyátják ezeket a közintézményeket. Tartós válság alakult ki mindhárom médiában, ezért mielőbb mélyreható változtatásokat kell végrehajtani.
A nyilatkozat végül kitér a műsorsugárzásra is: a ködös szabályozások miatt egyebek mellett magas bírságok szabhatók ki, s ezzel is beavatkozhatnak a média munkájába.

A Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute – IPI) olyan globális hálózat, amely főszerkesztőket, lapszerkesztőket, médiavezetőket, neves újságírókat tömörít. Abból indul ki, hogy a vélemény-kifejezési szabadság olyan jog, amely védi a többi jogot a médiában. Az IPI Szlovákia 2008 júliusától működik.

Felvidék Ma, jag