Viszonylag kevés számú, ám annál érdeklődőbb közönség előtt nyitotta meg Varga Gabriella, az Emberi Méltóság Társaság vezetője a június 13-án, Párkányban rendezett konferenciát, mely tulajdonképpen nyitánya volt egy folyamatnak, célja pedig, hogy összefogja a romaproblematikával foglalkozó környékbeli szakembereket.

Varga Gabriella bevezetőjében többek között szólt arról, hogy mennyire fontos lenne a roma értelmiség kinevelése, és az ehhez vezető út, az oktatás és a nevelés szerepének felerősítése a romák közt. Felvázolta távlati elképzeléseit, melyek alapján a konferencián részt vevő és ott előadó szakemberek – pedagógus, pszichológus, közoktatási szakember – egy majdani munkacsoport magját alkotnák. Varga Gabriella szerint az oktatáson belül az egyik legfontosabb cél annak elérése, hogy a gyermekeket – romákat és nem romákat – méltósággal és méltóságra neveljék, mert sajnos éppen ez a hozzáállás hiányzik a legtöbbször iskoláinkból. Szavait személyes, negatív előjelű tapasztalattal is alátámasztotta.

A főszervező bevezetője után Jónás Judit, Domján Edit-díjas versmondó szavalatát hallgathatta meg a közönség.

A konferencia első előadója, Mendi Rózsa budapesti pszichológus, vetítettképes előadásában próbált rámutatni arra a tényre, hogy milyen nehéz dolog kitörni a hátrányos, ezen belül is a halmozottan hátrányos helyzetből. A hátrányos helyzet valójában „kátrányos”, jellemezte találóan a pszichológus szakember, hiszen hathatós segítség nélkül könnyen „beleragadhat” az ember a nehéz helyzetbe, amiből nehéz az út felfelé. A megoldást csak nehezíti, hogy véleménye szerint, a családsegítő szolgálat és programok csak kevéssé hatékonyak. Statisztikai adatok szerint a magyarországi romák mintegy 85%-a munkanélküli, amely tény nemcsak az adott egyén és családja számára jár(hat) katasztrofális következményekkel, de az egész közösség létét is veszélyezteti. Mendi Rózsa táblázatokkal bizonyította, hogy a rendszerváltás óta megháromszorozódott (!) a mentális megbetegedések száma, és nem csupán a romák körében. A budapesti szakember szerint a megoldás felé vezető út kezdete lehetne az, ha az emberek először is azt tudatosítanák, hogy mennyire igazságtalan világban élünk. Ez ellen azonban tenni is lehet. Mégpedig úgy, ha mindenki a saját lelkében próbál megteremteni egy igazságos(abb) világot és azt megkísérli minél jobban kivetíteni a környezetébe.

Hága Antónia, az Oktatási Minisztérium munkatársa visszautalt a konferencia címében szereplő kulcsszóra, a méltóságra. Véleménye szerint az emberi méltóság sokszor már a családban sérül, és ezt tovább erősíti az első óvodai, majd iskolai közösség. A család sok esetben hibás abban, hogy a gyermeket nem kellőképpen, vagy egyáltalán nem motiválja a tanulásra. Ez nagyon gyakori tapasztalat a roma családok esetében, márpedig az oktatás csak abban az esetben lehet hatékony és eredményes, ha a család és az iskola között együttműködés és párbeszéd van. Hága Antónia a romák iskolai oktatásával kapcsolatos magyarországi tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal. Többek között az utóbbi időben oly gyakran emlegetett iskolai szegregációra is kitért, és ismertette azokat az eddig megtett és a jövőben várható lépéseket, melyek célja a romák iskolai elkülönítésének felszámolása.

Értékes tapasztalatait osztotta meg a roma tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatban Molnár Zsuzsanna, aki a szímői alapiskola speciális osztályának pedagógusa. A konferencia résztvevői megtudhatták, hogy hatodik éve működik speciális osztály Szímőn, ahol tulajdonképpen felzárkóztatás folyik. A pedagógus szerint minden egyes gyermekkel eredményt lehet elérni, de ehhez előbb meg kell keresni azt, amiben az adott tanuló sikeres lehet. A roma tanulók esetében ezek leggyakrabban a művészetek – zene, tánc, szavalás –, de ezek segítségével a többi tantárgyhoz vezető utat is megtalálhatják. Molnár Zsuzsa elmondta, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy a pedagógus elfogadja a gyermeket olyannak, amilyen és egyfajta partnerként tekintsen rá. Óriási szerepe és ösztönző ereje van továbbá a dicséretnek, a szímői szakember szerint nem szabad fukarkodni vele a legkisebb eredmény után sem.

A konferencia első része A romák színes világa című rajzkiállítás megnyitójával zárult. A roma gyerekek rajzaiból készült vándorkiállítást Molnár Ingrid nyitotta meg, aki elmondta, hogy a kiállításnak előzőleg már Somorja és Nagymegyer is otthont adott.

A párkányi konferencia második részében Görög Mária, a Szabad Eklektikus Műhely munkatársa a kultúrák közötti kapcsolatépítés tematikájában adott elő, Zettisch Nándor pszichológus pedig szintén hasonló témájú előadással érkezett a párkányi konferenciára. A budapesti szakember a népek közti kapcsolatépítés lehetőségeiről vázolt fel átfogó képet. Mikes Mária, a komáromi Roma Óvoda igazgatónője pedig az oktatási intézményben folyó munkába engedett bepillantást. A Romák Méltóságáért című konferencia hozzászólásokkal, majd közös ebéddel zárult.

Felvidék Ma, tt.