Egyházak és felekezetek vezetői látogattak az MTV új gyártóbázisára. A neves közéleti személyek találkoztak az intézmény vezetőivel és megáldották a Vallási és Egyházi Szerkesztőség szobáit.

A Vallási és Egyházi Szerkesztőség munkáját alapvetően meghatározza az egyházakkal és felekezetekkel 1999-ben kötött szerződés. A heti több mint kétszáz perc adásidő alapján az MTV az ötödik helyet foglalja el az európai televíziók sorában. A tematikus műsorok mellett a két közszolgálati csatorna megkülönböztetett figyelmet fordít az egyházi ünnepek műsorkínálatára is.

A vallási intézményekkel kiépített harmonikus kapcsolatnak is köszönhető, hogy pénteken a Magyar Televízió új székházába látogatott Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József református püspök, Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora, Dr. Mészáros Kálmán, a Magyar Baptista Egyház elnöke, valamint Imrényi Tibor, a Magyar Ortodox Egyházmegye címzetes esperese. A főpapokat és vezetőket az óbudai épületbe népes küldöttség kísérete el.

„Az új médiaüzemben szív és megújuló erő kell, hogy napról napra betölthessük küldetésünket – hangsúlyozta a vendéglátó, Medveczky Balázs alelnök. Az emberek megszólítása, informálása, tanítása a médiatörvényben rögzített feladatunk, de egyben önként vállalt tevékenységünk is. Ebben az értelemben pedig Önökkel együtt ugyanazt a célt szolgáljuk: közösséget építünk.”

Ezt követően a küldöttségek vezetői megáldották a hívők hiteles tájékoztatására két évtizede alapított Vallási és Egyházi Szerkesztőség szobáit, s egyben röviden szóltak is az egybegyűltekhez.

Dr. Erdő Péter az egyházalapító Péter kiválasztásához fűzte gondolatait: mindannyian, akik a szerkesztőségben dolgoznak, egy nevet, egy új küldetést kaptak. Ennek megtalálásához és életre váltásához kérte Isten áldását.

Steinbach József az elbizonytalanodott emberiségre utalt. A püspök aláhúzta: minden ember várja, hogy megszólítsák, de csak Isten igéje lehet a legfőbb kapaszkodó.

Dr. Fabiny Tamás a média szerepéről beszélt. Elmondása szerint a médiának hármas szerepe van: az információ, az edukáció és a rekreáció. Jelen világunkban az első kettő kárára az utóbbi tolakodik előre. Az egyházi vezető kérte a jelenlevőket a tájékoztatási és a nevelési feladatok megerősítésében.

Schőner Alfréd egy jeruzsálemi szent könyvből idézett: „Vannak emberek, akiknek szíve helyén kő van, s vannak kövek, amelyekben szív dobog.” A főrabbi azt kívánta a hallgatóságnak, hogy érző szívű emberek népesítsék be az új gyártóbázist.

Dr. Mészáros Kálmán csatlakozott az előbbi gondolathoz, szavai szerint egy új székház egy új korszakot is jelent egyben. Isten azt áldja meg, ami szerinte való, s egyben kívánta, hogy e falak közt végzett munka is szolgálja az Úr akaratát.

A vendégektől Dobos Menyhért közéleti igazgató búcsúzott el. Megköszönte a kis közösség munkájának megszentelését, amely az új gyártóbázison új erőt adhat munkatársainak.

Felvidék Ma, Csermék Zoltán – MTV