Június 1-jén Dercsikán elhunyt Korcsogh Imre lelkiatya. Temetése június 4-én lesz szülőfalujában, Ipolynyéken. Felravatalozására az ipolynyéki templomban kerül sor, ahol 10.30-tól gyászmisét mutat be Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök. Korcsogh Imre atyát 1957. június 23-án szentelték  pappá. Káplánként Tardoskedden és Gútán szolgált. 1969-től 2007-ig a dercsikai egyházközség plébánosa volt, majd 2007-ben ünnepelt aranymiséje után nyugalmazott lelkipásztorként Dercsikán maradt és kisegítő lelkészként működött. Alapító tagja volt a felvidéki magyar kispapok budapesti tanulását támogató Pázmány Péter Alapítványnak. Lelkes résztvevője volt a különböző magyar katolikus rendezvényeknek és hűséges támogatója a Komáromi Imanapoknak.

Nyugodjék békében!

Felvidék Ma, Pázmaneum