2009. június 13-án a Garam-menti Bény községben került sor a Magyar Katolikus Nap elnevezésű rendezvényre, amelyet a Remény katolikus lap szerkesztősége szervezett. Már az előző nap folyamán is több programon vehettek részt az odalátogató hívek. A szombat délelőtti szentmisét több lelkiatyával koncelebrálva Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartotta, aki szentbeszédében a nap szentjének, Páduai Szent Antalnak példájával arra buzdította a jelenlevőket, hogy mindig bízzák magukat bátran az isteni gondviselésre. A szentmise végén Nagy András, helybéli plébános köszönte meg az érsek atyának, az oltártestvéreknek és a zarándokoknak a közös eucharisztikus ünneplést.
Ezt követően több érdekes előadást is meghallgathattak az érdeklődők olyan jeles előadóktól, mint Szabó Ferenc jezsuita szerzetes és Oláh Miklós filmesztéta. A harmadik Magyar Katolikus Nap, amelyen több száz hívő vett részt, ünnepélyes úrnapi körmenettel zárult. A rendezvény fő védnökének szerepét ebben az évben is Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártjának volt elnöke vállalta fel.

Felvidék Ma, Pázmaneum-DOC